• Giáo trình Quản trị hệ thống Webserver và Mailserver (Nghề: Quản trị mạng - Cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Quản trị hệ thống Webserver và Mailserver (Nghề: Quản trị mạng - Cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Quản trị hệ thống Webserver và Mailserver cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về một hệ thống Web; quản trị máy chủ Web Server; quản trị máy chủ FTP Server; Khái niệm chung về hệ thống thư điện tử; cài đặt máy chủ Mail Server;...Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 giáo trình sau đây.

   87 p vcmi 26/06/2022 5 0

 • Giáo trình Quản trị hệ thống Webserver và Mailserver (Nghề: Quản trị mạng - Cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Quản trị hệ thống Webserver và Mailserver (Nghề: Quản trị mạng - Cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Quản trị hệ thống Webserver và Mailserver với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được tổng quan về hệ thống Web; cài đặt và quản trị được hệ thống Web Server; cài đặt và quản trị được hệ thống FTP Server; trình bày được các khái niệm về hệ thống thư điện tử; cài đặt và cấu hình được hệ thống MailServer;...Mời các bạn...

   141 p vcmi 26/06/2022 5 0

 • Ebook Sử dụng Internet an toàn và hiệu quả: Phần 2

  Ebook Sử dụng Internet an toàn và hiệu quả: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Sử dụng Internet an toàn và hiệu quả" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bảo mật khi truy cập Internet và sử dụng thư điện tử; Truy cập web an toàn; Bảo vệ thông tin cá nhân khi truy cập Internet; Sử dụng Internet an toàn cho trẻ em;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   153 p vcmi 21/05/2022 15 0

 • Ebook Sử dụng Internet an toàn và hiệu quả: Phần 1

  Ebook Sử dụng Internet an toàn và hiệu quả: Phần 1

  Ebook "Sử dụng Internet an toàn và hiệu quả" Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Internet và những chuẩn bị cần thiết trước khi cài đặt kết nối internet; Những nguy cơ tiềm ẩn và cách phòng chống;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   83 p vcmi 21/05/2022 19 0

 • Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Các nguyên tắc quản trị mạng

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Các nguyên tắc quản trị mạng

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Các nguyên tắc quản trị mạng cung cấp cho học viên những kiến thức về nguyên tắc quản trị mạng: tính đơn giản – Simplicity, tính trong sáng – Clarity, tính tổng quát – Generality, tính tự động hoá – Automation, tính truyền thông – Communication, tính cơ bản đầu tiên – Basic first,... Mời các bạn cùng tham...

   9 p vcmi 18/02/2022 38 0

 • Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Chiến lược quản trị mạng

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Chiến lược quản trị mạng

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Chiến lược quản trị mạng cung cấp cho học viên những kiến thức về chính sách bảo mật, giám sát - Monitoring, an ninh mạng (security), hệ thống ngăn chặn xâm nhập, hệ thống chứng thực người dùng, mã hóa dữ liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   37 p vcmi 18/02/2022 37 0

 • Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Quản lý nhóm người dùng

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Quản lý nhóm người dùng

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Quản lý nhóm người dùng cung cấp cho học viên những kiến thức về định nghĩa Nhóm người dùng, quản lý Nhóm người dùng, kiểu Nhóm người dùng, thuộc tính tên nhóm, quy tắc đặt tên nhóm;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   16 p vcmi 18/02/2022 38 0

 • Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Windows for Workgroup

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Windows for Workgroup

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Windows for Workgroup cung cấp cho học viên những kiến thức về thiết lập hệ thống windows for workgroup, mô hình mạng, kết nối thiết bị; truy cập tài nguyên từ mạng, truy cập bằng Window Explore; ánh xạ thư mục;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   45 p vcmi 18/02/2022 34 0

 • Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Dynamic host configuration protocol (DHCP)

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Dynamic host configuration protocol (DHCP)

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Dynamic host configuration protocol (DHCP) cung cấp cho học viên những kiến thức về tổng quan về vai trò máy chủ DHCP, cấu hình phạm vi DHCP và các tùy biến, quản lý dữ liệu DHCP, giám sát và khắc phục sự cố DHCP,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   36 p vcmi 18/02/2022 31 0

 • Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Quản lý user

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Quản lý user

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Quản lý user cung cấp cho học viên những kiến thức về định nghĩa tài khoản người dùng, quản lý tài khoản người dùng, local user, domain user, kiểm tra các quyền user,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   15 p vcmi 18/02/2022 32 0

 • Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Bảo mật hệ thống với Windows Firewall

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Bảo mật hệ thống với Windows Firewall

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Bảo mật hệ thống với Windows Firewall cung cấp cho học viên những kiến thức tổng quan về Windows Firewall, Windows Firewall with Advanced Security, cấu hình các qui tắc Firewall, các qui tắc bảo mật nối kết, giám sát Windows Firewall with Advanced Security;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   32 p vcmi 18/02/2022 32 0

 • Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Tài nguyên hệ thống

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Tài nguyên hệ thống

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Tài nguyên hệ thống cung cấp cho học viên những kiến thức về tài nguyên dùng chung, tài nguyên dùng riêng, quản lý tài nguyên, bảo mật cục bộ, thao tác cấp quyền truy cập;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   32 p vcmi 18/02/2022 34 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số