Bài giảng Công nghệ đúc - Chương 4: Một số phương pháp đúc (Phần 3)

Bài giảng Công nghệ đúc - Chương 4: Một số phương pháp đúc (Phần 3) cung cấp cho học viên những kiến thức về nguyên lý đúc áp lực, những đặc điểm của việc điền đầy hốc khuôn, đặc điểm và phạm vi sử dụng, khuôn đúc áp lực, một số vấn đề về công nghệ, máy đúc áp lực,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!