• Đề tốt nghiệp CĐ nghề khoá 2 Điện công nghiệp (2008-2011) - Mã: ĐCN - LT 12 - Phần lý thuyết (kèm Đ.án)

  Đề tốt nghiệp CĐ nghề khoá 2 Điện công nghiệp (2008-2011) - Mã: ĐCN - LT 12 - Phần lý thuyết (kèm Đ.án)

  Tham khảo đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 2 môn Điện công nghiệp (2008-2011) - Mã: ĐCN - LT 12 - Phần lý thuyết (kèm Đ.án) giúp cho các bạn sinh viên cao đẳng nghề Điện có thêm tài liệu ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

   6 p vcmi 09/11/2020 27 0

 • Đề thi tốt nghiệp CĐ Nghề Hàn khoá I - HLT01

  Đề thi tốt nghiệp CĐ Nghề Hàn khoá I - HLT01

  Đề thi lý thuyết nghề Hàn khóa I (2007 - 2010) sau đây có nội dung đề gồm 2 phần với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   5 p vcmi 09/11/2020 24 0

 • Đề thi tốt nghiệp CĐ Nghề Hàn khoá I - HLT02

  Đề thi tốt nghiệp CĐ Nghề Hàn khoá I - HLT02

  Đề thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề khóa I: Nghề Hàn - HLT02 (kèm đáp án) giúp cho các bạn sinh viên cao đẳng nghề Hàn có thêm tài liệu ôn tập, thực hành và chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

   5 p vcmi 09/11/2020 21 0

 • Đề thi tốt nghiệp CĐ Nghề Hàn khoá I - HLT03

  Đề thi tốt nghiệp CĐ Nghề Hàn khoá I - HLT03

  Đề thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề khóa I: Nghề Hàn - HLT03 gồm 3 câu hỏi tự luận (kèm đáp án). Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc nghiên cứu và ôn thi tốt nghiệp chuyên môn Nghề.

   5 p vcmi 09/11/2020 21 0

 • Đề thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề khóa II: Nghề Hàn - LT03

  Đề thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề khóa II: Nghề Hàn - LT03

  Những câu hỏi lý thuyết kèm đáp án có trong Đề thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề khóa II: Nghề Hàn - LT03 giúp các bạn sinh viên cao đẳng nghề ôn tập, củng cố kiến thức hiệu quả cho kỳ thi tốt nghiệp.

   4 p vcmi 09/11/2020 36 0

 • Đề thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề khóa II: Nghề Hàn - LT05

  Đề thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề khóa II: Nghề Hàn - LT05

  Đề thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề khóa II: Nghề Hàn - LT05 (kèm đáp án) giúp cho các bạn sinh viên cao đẳng nghề Hàn có thêm tài liệu ôn tập, thực hành và chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

   6 p vcmi 09/11/2020 45 0

 • Đề thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề khóa II: Nghề Hàn - LT04

  Đề thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề khóa II: Nghề Hàn - LT04

  Mời các bạn tham khảo đề thi của Tổng cục Dạy nghề môn Hàn (Lý thuyết kèm đáp án) kỳ thi tốt nghiệp cao đẳng, phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập, thi cử và có thêm kiến thức làm quen với dạng đề trước khi thi tốt nghiệp.

   5 p vcmi 09/11/2020 23 0

 • Đề thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề khóa II: Nghề Hàn - LT02

  Đề thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề khóa II: Nghề Hàn - LT02

  Để phục vụ cho công tác giảng dạy và làm bài thi tốt mời thầy cô và các bạn sinh viên cao đẳng nghề Hàn tham khảo Đề thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề khóa II: Nghề Hàn - LT02 (kèm đáp án).

   5 p vcmi 09/11/2020 41 0

 • Đề thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề khóa II: Nghề Hàn - LT01

  Đề thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề khóa II: Nghề Hàn - LT01

  Đề thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề khóa II: Nghề Hàn - LT01 gồm 3 câu hỏi tự luận (kèm đáp án). Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc nghiên cứu và ôn thi tốt nghiệp chuyên môn Nghề.

   5 p vcmi 09/11/2020 40 0

 • Đề thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề khóa II: Nghề Hàn - LT06

  Đề thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề khóa II: Nghề Hàn - LT06

  Đề thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề khóa II: Nghề Hàn - LT06 gồm 3 câu hỏi tự luận (kèm đáp án). Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc nghiên cứu và ôn thi tốt nghiệp chuyên môn Nghề.

   5 p vcmi 09/11/2020 25 0

 • Đề thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề khóa II: Nghề Hàn - LT07

  Đề thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề khóa II: Nghề Hàn - LT07

  Để phục vụ cho công tác giảng dạy và làm bài thi tốt mời thầy cô và các bạn sinh viên cao đẳng nghề Hàn tham khảo Đề thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề khóa II: Nghề Hàn - LT07 (kèm đáp án).

   5 p vcmi 09/11/2020 19 0

 • Đề thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề khóa 2 (2008 - 2011) môn Công nghệ ô tô: Đề lý thuyết số 30

  Đề thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề khóa 2 (2008 - 2011) môn Công nghệ ô tô: Đề lý thuyết số 30

  Đề thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề khóa 2 (2008 - 2011) môn Công nghệ ô tô: Đề lý thuyết số 30 gồm 3 câu hỏi tự luận. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc nghiên cứu và ôn thi tốt nghiệp chuyên môn Nghề.

   1 p vcmi 09/11/2020 36 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số