• Giáo trình môn học Kế toán doanh nghiệp 2: Phần 2

  Giáo trình môn học Kế toán doanh nghiệp 2: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của giáo trình môn học Kế toán doanh nghiệp 2 cung cấp cho người học những kiến thức về: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu và nợ phải trả, kế toán hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, báo cáo tài chính trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   141 p vcmi 28/11/2021 18 0

 • Giáo trình môn học Kế toán doanh nghiệp 2: Phần 1

  Giáo trình môn học Kế toán doanh nghiệp 2: Phần 1

  Giáo trình kế toán doanh nghiệp 2 gồm có 5 đơn vị bài học và được chia thành 2 phần, phần 1 giáo trình cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; Kế toán thành phẩm, hàng hóa, bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   56 p vcmi 28/11/2021 16 0

 • Giáo trình Kế toán doanh nghiệp: Phần 1 - NXB Lao động (Dùng cho hệ CĐ Nghề)

  Giáo trình Kế toán doanh nghiệp: Phần 1 - NXB Lao động (Dùng cho hệ CĐ Nghề)

  Giáo trình Kế toán doanh nghiệp: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp; kế toán vốn bằng tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn; kế toán các khoản phải thu và các khoản ứng trước; kế toán vật liệu công cụ dụng cụ; kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư.

   281 p vcmi 28/11/2021 14 0

 • Giáo trình Kế toán doanh nghiệp: Phần 2 - NXB Lao động (Dùng cho hệ CĐ Nghề)

  Giáo trình Kế toán doanh nghiệp: Phần 2 - NXB Lao động (Dùng cho hệ CĐ Nghề)

  Tiếp phần 1, nội dung Giáo trình Kế toán doanh nghiệp: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; kế toán thành phẩm, bán hàng và xác định kết quả kinh doanh; kế toán nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu; kế toán lưu chuyển hàng hóa...

   288 p vcmi 28/11/2021 13 0

 • Tập bài giảng Kế toán tài chính 2

  Tập bài giảng Kế toán tài chính 2

  Tập bài giảng Kế toán tài chính 2 có bố cục gồm 5 chương như sau: Chương 1 - kế toán các khoản đầu tư và dự phòng; chương 2 - kế toán lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp; chương 3 - kế toán vốn chủ sở hữu; chương 4 - kế toán trong doanh nghiệp thương mại; chương 5 - kế toán doanh nghiệp xây lắp, chủ đầu tư và du lịch, dịch vụ....

   246 p vcmi 28/11/2021 20 0

 • Tập bài giảng Kế toán thuế

  Tập bài giảng Kế toán thuế

  Tập bài giảng “Kế toán thuế” được biên soạn nhằm hệ thống hóa những kiến thức cơ bản về sắc thuế đang được áp dụng liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp. Nội dung cuốn sách gồm 7 chương trình bày những vấn đề cơ bản về thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp (thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TTĐB, thuế xuất nhập khẩu, thuế...

   166 p vcmi 28/11/2021 15 0

 • Tập bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán

  Tập bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán

  Tập bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu chính là phục vụ công tác dạy và học học phần bắt buộc Tổ chức hạch toán kế toán cho đối tượng là sinh viên đại học, cao đẳng ngành Kế toán. Tập bài giảng trình bày các vấn đề một cách rõ ràng, dễ hiểu với bố cục gồm 6 chương, kết thúc mỗi chương có...

   223 p vcmi 28/11/2021 16 0

 • Tập bài giảng Kế toán quản trị

  Tập bài giảng Kế toán quản trị

  Tập bài giảng gồm 7 chương trình bày khá đầy đủ và chi tiết các phần hành kế toán trong doanh nghiệp như: Các phương pháp phân loại chi phí; các phương pháp xác định chi phí; phân tích mối quan hệ giữa chi phí, khối lượng và thu nhập; báo cáo bộ phận - phân tích báo cáo bộ phận; dự toán ngân sách; thông tin kế toán quản trị cho việc ra quyết định...

   200 p vcmi 28/11/2021 17 0

 • Tập bài giảng Nguyên lý kế toán

  Tập bài giảng Nguyên lý kế toán

  Tập bài giảng Nguyên lý kế toán được xây dựng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu về tài liệu giảng dạy và học tập cho đối tượng là giáo viên, sinh viên các ngành Kinh tế. Tập bài giảng được xây dựng với bố cục gồm 7 chương, kết thúc mỗi chương có phần nội dung ôn tập. Qua 7 chương của tập bài giảng người đọc có thể nắm bắt một cách...

   207 p vcmi 28/11/2021 15 0

 • Tập bài giảng Kế toán doanh nghiệp

  Tập bài giảng Kế toán doanh nghiệp

  Tập bài giảng Kế toán doanh nghiệp gồm 7 chương trình bày khá đầy đủ và chi tiết các phần hành kế toán trong doanh nghiệp như: Kế toán vốn bằng tiền, tiền vay và các nghiệp vụ thanh toán; kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ; kế toán tài sản cố định; kế toán chi phí sản xuất và tính giá...

   214 p vcmi 28/11/2021 12 0

 • Tập bài giảng Kiểm toán căn bản

  Tập bài giảng Kiểm toán căn bản

  Tập bài giảng Kiểm toán căn bản được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ công tác dạy và học học phần Kiểm toán căn bản cho đối tượng là sinh viên đại học ngành Kế toán. Với bố cục gồm 5 chương, tập bài giảng đã thể hiện đầy đủ những kiến thức cơ bản về kiểm toán. Một số tình huống bài đọc thêm cũng được bổ sung nhằm...

   211 p vcmi 28/11/2021 13 0

 • Tập bài giảng Kiểm toán tài chính

  Tập bài giảng Kiểm toán tài chính

  Tập bài giảng Kiểm toán tài chính gồm có 8 chương như sau: Chương 1 - tổng quan về kiểm toán tài chính; chương 2 - kiểm toán chu trình bán hàng - thu tiền; chương 3 - kiểm toán chu trình mua hàng - thanh toán; chương 4 - kiểm toán chu trình hàng tồn kho; chương 5 - kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên; chương 6 - kiểm toán tài sản cố định và đầu tư dài...

   213 p vcmi 28/11/2021 19 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số