• Ảnh hưởng của Blockchain đến hoạt động kiểm toán trong tương lai

  Ảnh hưởng của Blockchain đến hoạt động kiểm toán trong tương lai

  Bài viết đưa ra những đề xuất từ phía nhà nước, doanh nghiệp, đơn vị đào tạo và công ty kiểm toán nhằm phát huy những tác động tích cực của công nghệ blockchain trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p vcmi 26/02/2023 2 0

 • Nghiên cứu xu hướng và đo lường các yếu tố tác động đến hành vi chi phối lợi nhuận kế toán tại doanh nghiệp: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam

  Nghiên cứu xu hướng và đo lường các yếu tố tác động đến hành vi chi phối lợi nhuận kế toán tại doanh nghiệp: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam

  Bài nghiên cứu nhằm cung cấp một bức tranh toàn diện về các mô hình dùng để ước tính hành vi chi phối lợi nhuận kế toán thông qua các biến dồn tích (AEM) và các hoạt động kinh tế (REM), cũng như cho thấy các yếu tố tác động đến hành vi chi phối lợi nhuận (EM) ở các doanh nghiệp (DN).

   8 p vcmi 26/02/2023 3 0

 • Đề xuất mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp

  Đề xuất mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp

  Bài viết này nghiên cứu tiến hành tổng hợp và đề xuất mô hình nghiên cứu cho các nghiên cứu thực nghiệm trong tương lai về các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng kế toán trách nhiệm ở Việt Nam. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài viết này.

   9 p vcmi 26/02/2023 3 0

 • Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lập báo cáo tích hợp

  Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lập báo cáo tích hợp

  Bài viết Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lập báo cáo tích hợp được thực hiện nhằm tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến việc lập báo cáo tích hợp (BCTH) của các doanh nghiệp ở Việt Nam. Thông qua dữ liệu của 86 doanh nghiệp trong vòng 3 năm, nghiên cứu đã chỉ ra có 6 yếu tố ảnh hưởng đến việc lập BCTH của các doanh nghiệp, bao gồm...

   25 p vcmi 26/02/2023 3 0

 • Nâng cao hiệu quả tổ chức xây dựng dự toán hàng tồn kho tại các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam trong thời kỳ hội nhập

  Nâng cao hiệu quả tổ chức xây dựng dự toán hàng tồn kho tại các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam trong thời kỳ hội nhập

  Bài viết tập trung làm rõ vai trò của tổ chức xây dựng dự toán hàng tồn kho trong các doanh nghiệp sản xuất, thực trạng xây dựng dự toán hàng tồn kho trong các doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra một số đề xuất hoàn thiện tổ chức xây dựng dự toán hàng tồn kho nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hàng tồn kho...

   12 p vcmi 26/02/2023 4 0

 • Kế toán quản trị môi trường trong ngành Công nghiệp Ô tô ở Việt Nam

  Kế toán quản trị môi trường trong ngành Công nghiệp Ô tô ở Việt Nam

  Bài viết này chỉ ra trong các doanh nghiệp ô tô Việt Nam, khả năng vận dụng Kế toán quản trị môi trường bị tác động bởi các nhân tố như sự thúc đẩy giảm giá sản phẩm, sự phản ứng với các vấn đề môi trường, sự tuân thủ pháp luật, quy định cũng như quy chuẩn trong môi trường sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham...

   13 p vcmi 26/02/2023 2 0

 • Đào tạo kế toán khi áp dụng IFRS tại Việt Nam

  Đào tạo kế toán khi áp dụng IFRS tại Việt Nam

  Bài viết phân tích cho thấy, nên tích hợp IFRS vào chương trình đào tạo ở các cấp học sẽ có nhiều ưu điểm hơn là những khóa học độc lập và yếu tố quan trọng, để tích hợp thành công IFRS vào chương trình đào tạo là giúp người học và cả người dạy hiểu được lợi ích của việc áp dụng IFRS, tạo động lực cho quá trình dạy và học. Mời...

   5 p vcmi 26/02/2023 1 0

 • Những nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng thông tin kế toán tại các công ty dịch vụ công ích ở Việt Nam

  Những nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng thông tin kế toán tại các công ty dịch vụ công ích ở Việt Nam

  Bài nghiên cứu xác định các nhân tố và mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến chất lượng thông tin kế toán của các công ty dịch vụ công ích tại Việt Nam thông qua kết quả nghiên cứu định tính và định lượng. Trên cơ sở kết quả định tính về xác định các nhân tố ảnh hưởng, tác giả tiến hành khảo sát trên quy mô mẫu là 206 nhân viên...

   12 p vcmi 26/02/2023 3 0

 • Ebook Báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị: Phần 1

  Ebook Báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị: Phần 1

  Phần 1 của ebook "Báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị" (Áp dụng cho doanh nghiệp Việt Nam)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: Tổng quan hệ thống báo cáo kế toán; chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán liên quan đến báo cáo tài chính doanh nghiệp; hệ thống báo cáo tài chính áp dụng cho các doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   227 p vcmi 27/01/2023 10 0

 • Ebook Báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị: Phần 2

  Ebook Báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị: Phần 2

  Phần 2 của ebook "Báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị" (Áp dụng cho doanh nghiệp Việt Nam)" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: báo cáo kế toán quản trị; các báo cáo phục vụ cho việc kiểm soát, đánh giá và ra quyết định của nhà quản trị; lập báo cáo tài chính theo ví dụ tổng hợp về hoạt động của doanh nghiệp trong một...

   117 p vcmi 27/01/2023 8 0

 • Ebook Hướng dẫn thực hành kế toán tài chính doanh nghiệp, kế toán thuế, sơ đồ hạch toán kế toán: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn thực hành kế toán tài chính doanh nghiệp, kế toán thuế, sơ đồ hạch toán kế toán: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Hướng dẫn thực hành kế toán tài chính doanh nghiệp, kế toán thuế, sơ đồ hạch toán kế toán" trình bày những nội dung về: kế toán doanh nghiệp (kế toán tài chính); kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp; hệ thống các sơ đồ kế toán doanh nghiệp Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   324 p vcmi 27/01/2023 8 0

 • Ebook Hướng dẫn thực hành kế toán tài chính doanh nghiệp, kế toán thuế, sơ đồ hạch toán kế toán: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn thực hành kế toán tài chính doanh nghiệp, kế toán thuế, sơ đồ hạch toán kế toán: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Hướng dẫn thực hành kế toán tài chính doanh nghiệp, kế toán thuế, sơ đồ hạch toán kế toán" tiếp tục trình bày những nội dung về: các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp; luật thuế tiêu thụ đặc biệt và các văn bản hướng dẫn thi hành;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   480 p vcmi 27/01/2023 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số