• Ebook 21 Nguyên tắc tự do tài chính: Phần 2

  Ebook 21 Nguyên tắc tự do tài chính: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 Ebook 21 Nguyên tắc tự do tài chính gồm 11 quy tắc còn lại mà tác giả muốn giới thiệu đến quý đọc giả. Những quy tắc chứa đựng những ý tưởng và chiến lược này được được trình bày đơn giản, dễ sử dụng, đã được kiểm chứng để bạn có thể học hỏi và áp dụng chúng ngay lập tức. Hãy tải về tham khảo nhé!

   20 p vcmi 26/06/2022 6 0

 • Ebook Sử dụng vốn vay có hiệu quả: Phần 2

  Ebook Sử dụng vốn vay có hiệu quả: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu những điển hình sử dụng vốn vay có hiệu quả như: Những điển hình kinh tế ở Yên Lập; đồng vốn giúp người nghèo thoát nghèo; sử dụng vốn vay có hiệu quả; cách xoá đói giảm nghèo của cựu chiến binh xã Phỏng Lái,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   50 p vcmi 26/06/2022 6 0

 • Ebook Sử dụng vốn vay có hiệu quả: Phần 1

  Ebook Sử dụng vốn vay có hiệu quả: Phần 1

  Cuốn sách cung cấp cho độc giả một số thông tin về quy trình, thủ tục vay vốn, giải đáp những vướng mắc trong quy trình vay vốn; giới thiệu một số điển hình đã sử dụng vốn vay có hiệu quả để vượt qua đói nghèo, ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất,.... sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   38 p vcmi 26/06/2022 6 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 5: Mạch tổ hợp: Các loại mạch khác

  Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 5: Mạch tổ hợp: Các loại mạch khác

  Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 5: Mạch tổ hợp: Các loại mạch khác cung cấp cho học viên những kiến thức về mạch cộng (Carry Ripple (CR) Adder); mạch cộng nhìn trước số nhớ - (Carry Look-Ahead (CLA) Adder); mạch cộng/ mạch trừ; đơn vị tính toán luận lý (Arithmetic Logic Unit);... Mời các bạn cùng tham khảo!

   70 p vcmi 26/06/2022 4 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị 2: Phần 2

  Bài giảng Kế toán quản trị 2: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Bài giảng Kế toán quản trị 2: Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về kế toán trách nhiệm quản lý; hệ thống kế toán trách nhiệm; thông tin kế toán quản trị cho việc ra quyết định đầu tư dài hạn; các phương pháp ra quyết định đầu tư dài hạn; các báo cáo kế toán quản trị trong doanh nghiệp; phân tích báo cáo kế toán...

   85 p vcmi 21/05/2022 14 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị 2: Phần 1

  Bài giảng Kế toán quản trị 2: Phần 1

  Bài giảng Kế toán quản trị 2: Phần 1 có nội dung trình bày về định giá bán sản phẩm; cơ cấu kinh tế và vai trò của định giá bán sản phẩm; phân tích biến động chi phí sản xuất kinh doanh; trình tự chung về phân tích biến động chi phí sản xuất kinh doanh; phân bổ chi phí ở bộ phận phục vụ và lập báo cáo bộ phận;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   82 p vcmi 21/05/2022 15 0

 • Bài giảng Kế toán máy: Phần 2

  Bài giảng Kế toán máy: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Bài giảng Kế toán máy: Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về kế toán tài sản cố định; kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; kế toán mua hàng và công nợ phải trả; kế toán bán hàng và công nợ phải thu; thao tác phần hành kế toán bán hàng và công nợ phải thu trên phần mềm kế toán; kế toán thuế; thao tác phần...

   101 p vcmi 21/05/2022 9 0

 • Bài giảng Kế toán máy: Phần 1

  Bài giảng Kế toán máy: Phần 1

  Bài giảng Kế toán máy: Phần 1 có nội dung trình bày tổng quan về phần mềm kế toán; mô hình hoạt động của phần mềm kế toán; hướng dẫn chung về phần mềm kế toán; phân công công việc và quyền hạn trong phòng kế toán; kế toán vốn bằng tiền; thao tác phần hành kế toán vốn bằng tiền trên phần mềm kế toán; kế toán vật tư;... Mời các bạn cùng...

   80 p vcmi 21/05/2022 11 0

 • Bài giảng Kế toán công: Phần 2

  Bài giảng Kế toán công: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Bài giảng Kế toán công: Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về kế toán các khoản thu; kế toán các khoản chi và xác định kết quả; kế toán chi phí quản lý của hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ; báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán; nguyên tắc và trách nhiệm về lập, nộp báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán;......

   125 p vcmi 21/05/2022 11 0

 • Bài giảng Kế toán công: Phần 1

  Bài giảng Kế toán công: Phần 1

  Bài giảng Kế toán công: Phần 1 có nội dung trình bày về tổ chức công tác kế toán hành chính sự nghiệp; kế toán tiền, đầu tư tài chính, vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa và tài sản cố định; kế toán các khoản thanh toán; kế toán nguồn kinh phí, nguồn vốn và quỹ cơ quan;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   158 p vcmi 21/05/2022 10 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 1: Tổng quan kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 1: Tổng quan kế toán

  Mục tiêu của bài giảng Bài 1: Tổng quan về kế toán là giúp các bạn có thể trình bày được định nghĩa kế toán, bốn nhiệm vụ của kế toán. Giải thích được một số từ ngữ quan trọng: kế toán tài chính, kế toán quản trị; kế toán tổng hợp, kế toán chi tiết, nghiệp vụ kinh tế, đối tượng kế toán. Nhận thức được tầm quan trọng công tác...

   33 p vcmi 17/03/2022 31 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 3: Các tài khoản kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 3: Các tài khoản kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 3: Tài khoản kế toán, cung cấp cho người học những kiến thức như: tài khoản kế toán; nguyên tắc ghi vào tài khoản; hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   45 p vcmi 17/03/2022 27 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số