• Ebook Máy và thiết bị thi công: Phần 1

  Ebook Máy và thiết bị thi công: Phần 1

  Tài liệu "Máy và thiết bị thi công" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Thiết bị thi công cọc đóng và cọc ống; Thiết bị thi công cọc khoan nhồi; Những thiết bị phụ trợ phục vụ thi công cọc đóng, cọc ống, cọc khoan nhồi; Cần trục dùng trong xây dựng; Dụng cụ lắp ráp và thiết bị nâng tải đơn giản;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm...

   185 p vcmi 23/07/2023 26 0

 • Ebook Máy và thiết bị thi công: Phần 2

  Ebook Máy và thiết bị thi công: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Máy và thiết bị thi công" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thiết bị phục vụ công tác bê tông; Thiết bị gia công cốt thép; Máy và thiết bị để chế tạo và lắp ráp các kết cấu thép; Phương tiện vận tải và bốc dỡ; Thiết bị đo đạc; Máy và thiết bị để thi công đào hố móng. Mời các bạn cùng...

   166 p vcmi 23/07/2023 23 0

 • Ebook Cọc khoan nhồi trong công trình giao thông: Phần 1

  Ebook Cọc khoan nhồi trong công trình giao thông: Phần 1

  Ebook Cọc khoan nhồi trong công trình giao thông: Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Chương I: Áp dụng móng cọc khoan nhồi trong xây dựng cầu; Chương II: Cơ sở tính toán cọc khoan; Chương III: Công nghệ cọc khoan nhồi; Chương IV; Các sự cố kỹ thuật thường gặp và giải pháp xử lý trong thi công cọc khoan nhồi. Mời các bạn cùng tham khảo.

   135 p vcmi 25/06/2023 26 0

 • Ebook Cọc khoan nhồi trong công trình giao thông: Phần 2

  Ebook Cọc khoan nhồi trong công trình giao thông: Phần 2

  Ebook Cọc khoan nhồi trong công trình giao thông: Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Chương IV; Các sự cố kỹ thuật thường gặp và giải pháp xử lý trong thi công cọc khoan nhồi; Chương V: Kiểm tra, thử tải cọc, nghiệm thu; Chương VI: Phân tích đánh giá một số chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của móng cọc khoan nhồi trong công trình cầu. Mời các bạn cùng...

   85 p vcmi 25/06/2023 27 0

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 4 - Vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 4 - Vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng

  Bài giảng "Kinh tế xây dựng: Chương 4 - Vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm và nội dung của vốn sản xuất - kinh doanh; Vốn cố định sản xuất - kinh doanh trong Xây dựng; Vốn lưu động sản xuất - kinh doanh trong Xây dựng; Nguồn vốn và các phương án cấu tạo nguồn vốn. Mời các bạn...

   30 p vcmi 25/06/2023 24 0

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 1 - Xây dựng trong nền kinh tế quốc dân

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 1 - Xây dựng trong nền kinh tế quốc dân

  Bài giảng "Kinh tế xây dựng: Chương 1 - Xây dựng trong nền kinh tế quốc dân" được biên soạn với các nội dung chính sau: Vai trò, nhiệm vụ của ngành xây dựng; Ngành xây dựng và các vấn đề liên quan; Khái niệm và đặc điểm của sản phẩm xây dựng; Đặc điểm sản xuất xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

   20 p vcmi 25/06/2023 26 0

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 2 - Quản lý nhà nước trong đầu tư xây dựng

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 2 - Quản lý nhà nước trong đầu tư xây dựng

  Bài giảng "Kinh tế xây dựng: Chương 2 - Quản lý nhà nước trong đầu tư xây dựng" được biên soạn với các nội dung chính sau: Tổng quan về đầu tư, phân loại hoạt động đầu tư, quá trình đầu tư; Dự án đầu tư xây dựng công trình, các cấp độ nghiên cứu lập dự án đầu tư;... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

   34 p vcmi 25/06/2023 26 0

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 3 - Quản lý và tổ chức sản xuất - kinh doanh trong doanh nghiệp xây dựng

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 3 - Quản lý và tổ chức sản xuất - kinh doanh trong doanh nghiệp xây dựng

  Bài giảng "Kinh tế xây dựng: Chương 3 - Quản lý và tổ chức sản xuất - kinh doanh trong doanh nghiệp xây dựng" được biên soạn bao gồm các nội dung chính sau: Những khái niệm chung; Tổ chức cơ cấu hệ thống sản xuất – kinh doanh xây dựng; Các hình thức tổ chức thực hiện xây dựng; Hợp đồng nhận thầu trong xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo bài...

   67 p vcmi 25/06/2023 21 0

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 5 - Quản lý lao động trong doanh nghiệp xây dựng

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 5 - Quản lý lao động trong doanh nghiệp xây dựng

  Bài giảng "Kinh tế xây dựng: Chương 5 - Quản lý lao động trong doanh nghiệp xây dựng" được biên soạn với các nội dung chính sau: Lập kế hoạch và tuyển mộ lao động; Tiền lương trong xây dựng; Năng suất lao động trong xây dựng; Tổ chức lao động trong xây dựng; Những khái niệm và vấn đề chung. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

   41 p vcmi 25/06/2023 21 0

 • Ebook Thiết bị công nghệ vật liệu xây dựng: Phần 1

  Ebook Thiết bị công nghệ vật liệu xây dựng: Phần 1

  Tài liệu "Thiết bị công nghệ vật liệu xây dựng" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Thiết bị để sản xuất ximăng; Thiết bị để sản xuất vôi; Thiết bị để sản xuất thạch cao; Thiết bị để sản xuất cấu kiện và kết cấu bêtông cốt thép;... Mời các bạn cùng tham thảo để nắm nội dung chi tiết.

   184 p vcmi 23/04/2023 33 0

 • Ebook Thiết bị công nghệ vật liệu xây dựng: Phần 2

  Ebook Thiết bị công nghệ vật liệu xây dựng: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Thiết bị công nghệ vật liệu xây dựng" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thiết bị để sản xuất cấu kiện amiăng ximăng; Thiết bị để sản xuất gạch silicát; Thiết bị để sản xuất các cấu kiện thạch cao; Thiết bị để sản xuất các cấu kiện gốm xây dựng thô;... Mời các bạn cùng tham thảo để...

   228 p vcmi 23/04/2023 26 0

 • Giáo trình Sử dụng máy lu: Phần 1

  Giáo trình Sử dụng máy lu: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Sử dụng máy lu" trình bày các nội dung: Đất, phân loại đất, tính chất cơ lý và phân cấp đất; các loại công trình đất, công tác chuẩn bị trước khi thi công; kỹ thuật thi công; độ bền - tuổi thọ của máy; ma sát và bào mòn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p vcmi 23/04/2023 36 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vcmi
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERvcmi290040vi