• Giáo trình Thiết kế trang phục 1 (Ngành Thiết kế thời trang – Trình độ Cao đẳng)

  Giáo trình Thiết kế trang phục 1 (Ngành Thiết kế thời trang – Trình độ Cao đẳng)

  Giáo trình thiết kế trang phục 1 là một trong những giáo trình quan trọng, nhằm trang bị kiến thức cơ bản về thiết kế trang phục, phục vụ cho việc giảng dạy và học tập của giảng viên và học sinh, sinh viên ngành Công nghệ may và Thiết kế thời trang. Giáo trình được biên soạn chi tiết với 6 chương, hướng dẫn các phương pháp lấy số đo trên cơ...

   84 p vcmi 25/11/2022 0 0

 • Giáo trình Thiết kế chuyền - điều chuyền (Ngành/Nghề: Công nghệ may – Trình độ Cao đẳng)

  Giáo trình Thiết kế chuyền - điều chuyền (Ngành/Nghề: Công nghệ may – Trình độ Cao đẳng)

  Giáo trình Thiết kế chuyền - điều chuyền được biên soạn dựa trên những kiến thức cơ bản về công nghệ may và các kiến thức thực tiễn được tiếp cận từ thực tế sản xuất tại các công ty may trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Giáo trình có các nội dung cơ bản về phương pháp xây dựng quy trình may, các phép tính toán thiết kế chuyền, các...

   115 p vcmi 25/11/2022 0 0

 • Giáo trình Thiết kế rập công nghiệp (Ngành/Nghề: Công nghệ may – Trình độ Cao đẳng)

  Giáo trình Thiết kế rập công nghiệp (Ngành/Nghề: Công nghệ may – Trình độ Cao đẳng)

  Giáo trình Thiết kế rập công nghiệp trình bày những kiến thức về cách thiết kế bộ rập cơ bản, sử dụng rập cơ bản phát triển sản phẩm theo tài liệu kỹ thuật và yêu cầu của khách hàng. Giáo trình Thiết kế rập công nghiệp đƣợc biên soạn nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập cho sinh viên hệ đại học - cao đẳng, cho học viên các...

   108 p vcmi 25/11/2022 0 0

 • Giáo trình Thiết kế thời trang trên máy tính (Ngành Thiết kế thời trang – Trình độ Cao đẳng)

  Giáo trình Thiết kế thời trang trên máy tính (Ngành Thiết kế thời trang – Trình độ Cao đẳng)

  Giáo trình Thiết kế thời trang trên máy tính gồm có 2 chương với những nội dung chính sau: Chương I: Lý thuyết căn bản về phần mềm Illustrator; Chương II: Bài tập ứng dụng thiết kế thời trang trên phần mềm Illustrator. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   112 p vcmi 25/11/2022 0 0

 • Giáo trình Thí nghiệm vật liệu dệt (Ngành Công nghệ sợi, dệt – Trình độ Cao đẳng)

  Giáo trình Thí nghiệm vật liệu dệt (Ngành Công nghệ sợi, dệt – Trình độ Cao đẳng)

  Giáo trình Thí nghiệm vật liệu dệt (Ngành Công nghệ sợi, dệt – Trình độ Cao đẳng) gồm có 4 chương với những nội dung chính sau: Chương I chọn mẫu và đánh giá kết quả thí nghiệm; chương II thí nghiệm chung; chương III thí nghiệm xơ và sợi; chương IV thí nghiệm vải. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   70 p vcmi 25/11/2022 0 0

 • Giáo trình Thiết kế trang phục 2 (Ngành Thiết kế thời trang – Trình độ Cao đẳng)

  Giáo trình Thiết kế trang phục 2 (Ngành Thiết kế thời trang – Trình độ Cao đẳng)

  Giáo trình Thiết kế trang phục 2 gồm có 2 chương, trình bày các nội dung như: Phương pháp thiết kế áo veston nữ căn bản, phương pháp thiết kế áo veston nam căn bản và các dạng biến kiểu từ 2 sản phẩm trên. Giáo trình được biên soạn để phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của giảng viên, học sinh, sinh viên chuyên ngành Công nghệ may, Thiết...

   63 p vcmi 25/11/2022 0 0

 • Giáo trình Thiết kế trang phục 3 (Ngành Thiết kế thời trang – Trình độ Cao đẳng)

  Giáo trình Thiết kế trang phục 3 (Ngành Thiết kế thời trang – Trình độ Cao đẳng)

  Giáo trình Thiết kế trang phục 3 gồm 4 chương: Phương pháp thiết kế váy, phương pháp thiết kế áo dài, phương pháp thiết kế áo măng tô và phương pháp thiết kế áo Jackét. Trong 4 chương sinh viên thực hiện thiết kế trên giấy tỉ lệ 1:1, 1:5 tất cả các sản phẩm, ngoài ra may hai sản phẩm áo dài và áo măng tô theo số đo cơ thể và mẫu tự thiết kế....

   61 p vcmi 25/11/2022 0 0

 • Giáo trình Công nghệ và thiết bị sợi (Ngành: Công nghệ sợi, dệt - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Công nghệ và thiết bị sợi (Ngành: Công nghệ sợi, dệt - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Công nghệ và thiết bị sợi (Ngành: Công nghệ sợi, dệt - Trình độ: Cao đẳng) được biên soạn tập trung vào quy trình công nghệ tiền xử lý các loại vật liệu dệt được sử dụng phổ biến hiện nay; thêm vào đó là những lưu ý để đạt được hiệu quả và cho chất lượng tốt khi áp dụng các quy trình công nghệ tiền xử lý cho mỗi loại...

   79 p vcmi 25/11/2022 0 0

 • Giáo trình Vật liệu dệt may (Ngành/Nghề: Công nghệ may – Trình độ Cao đẳng)

  Giáo trình Vật liệu dệt may (Ngành/Nghề: Công nghệ may – Trình độ Cao đẳng)

  Giáo trình Vật liệu dệt may cung cấp những kiến thức cơ bản, thiết thực về nguyên vật liệu cho dệt may. Giáo trình được trình bày một cách có hệ thống về nguồn gốc tính chất của các loại xơ, sợi vải; đồng thời cũng đề cập đến ứng dụng thực tế các phương pháp sử dụng vật liệu hợp lý bảo quản vật liệu tốt nhất. Giáo trình Vật...

   85 p vcmi 25/11/2022 0 0

 • Giáo trình Vật liệu dệt (Ngành Công nghệ sợi, dệt – Trình độ Cao đẳng)

  Giáo trình Vật liệu dệt (Ngành Công nghệ sợi, dệt – Trình độ Cao đẳng)

  Giáo trình Vật liệu dệt (Ngành Công nghệ sợi, dệt – Trình độ Cao đẳng) gồm có 7 chương như sau: Chương i bản chất của vật liệu dệt; chương ii cấu trúc của vật liệu dệt; chương iii các tính chất thuộc về khối lượng và kích thước của vật liệu dệt; chương iv các tính chất cơ học của vật liệu dệt; chương v các tính chất vật lý của...

   53 p vcmi 25/11/2022 0 0

 • Giáo trình Xây dựng tài liệu kỹ thuật trên máy tính (Ngành Công nghệ may – Trình độ Cao đẳng)

  Giáo trình Xây dựng tài liệu kỹ thuật trên máy tính (Ngành Công nghệ may – Trình độ Cao đẳng)

  Giáo trình Xây dựng tài liệu kỹ thuật trên máy tính nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản, giới thiệu những phần mềm và cách sử dụng, thao tác vẽ, người học có thể mô tả hình dáng sản phẩm, dựng hình chi tiết, hướng dẫn quy cách may,... cho bộ tài liệu kỹ thuật của mã hàng sản xuất. Giáo trình gồm 4 chương với nội dung như sau: Chương I:...

   59 p vcmi 25/11/2022 0 0

 • Giáo trình Công nghệ tiền xử lý sản phẩm dệt (Ngành: Công nghệ sợi, dệt - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Công nghệ tiền xử lý sản phẩm dệt (Ngành: Công nghệ sợi, dệt - Trình độ: Cao đẳng)

  Giáo trình Công nghệ tiền xử lý sản phẩm dệt trình bày tóm tắt về dây chuyền công nghệ hoàn tất vải mục tiêu và nghĩa chung của công nghệ tiền xử lý sản phẩm dệt, yêu cầu về chất lượng nước trong hoàn tất sản phẩm dệt. Các nội dung còn lại của giáo trình bao gồm 2 chương, trình bày những kiến thức cơ bản về công nghệ tiền xử lý vải...

   91 p vcmi 25/11/2022 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số