• Bài giảng Hàn MIG, MAG nâng cao - Bài 5: Hàn giáp mối có vát mép ở vị trí đứng

  Bài giảng Hàn MIG, MAG nâng cao - Bài 5: Hàn giáp mối có vát mép ở vị trí đứng

  Bài giảng Hàn MIG, MAG nâng cao - Bài 5: Hàn giáp mối có vát mép ở vị trí đứng. Sau khi học xong bài này người học có khả năng: trình bày được kỹ thuật hàn giáp mối có vát mép ở vị trí hàn 3G trong không gian; hàn được mối hàn giáp mối có vát mép ở vị trí 3G đúng kích thước, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; rèn luyện tính chuyên cần, nghiêm túc,...

   21 p vcmi 22/10/2022 2 0

 • Bài giảng Hàn MIG, MAG nâng cao - Bài 6: Kỹ thuật hàn góc ở vị trí ngang

  Bài giảng Hàn MIG, MAG nâng cao - Bài 6: Kỹ thuật hàn góc ở vị trí ngang

  Bài giảng Hàn MIG, MAG nâng cao - Bài 6: Kỹ thuật hàn góc ở vị trí ngang. Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nêu được trình tự chuẩn bị phôi hàn góc không vát mép ở vị trí hàn 3F; trình bày được kỹ thuật hàn góc không vát mép ở vị trí hàn 3F; chuẩn bị được mép hàn, dụng cụ và thiết bị hàn đạt yêu cầu;... Mời các bạn cùng tham...

   24 p vcmi 22/10/2022 2 0

 • Bài giảng Hàn MIG, MAG nâng cao - Bài 4: Hàn giáp mối không vát mép ở vị trí đứng

  Bài giảng Hàn MIG, MAG nâng cao - Bài 4: Hàn giáp mối không vát mép ở vị trí đứng

  Bài giảng Hàn MIG, MAG nâng cao - Bài 4: Hàn giáp mối không vát mép ở vị trí đứng. Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nêu được trình tự chuẩn bị phôi hàn giáp mối không vát mép ở vị trí 3G; trình bày được kỹ thuật hàn giáp mối không vát mép ở vị trí hàn 3G; chuẩn bị được phôi hàn, dụng cụ và thiết bị hàn đúng theo yêu cầu;......

   20 p vcmi 22/10/2022 2 0

 • Bài giảng Hàn MIG, MAG nâng cao - Bài 1: Hàn giáp mối không vát mép ở vị trí hàn ngang.

  Bài giảng Hàn MIG, MAG nâng cao - Bài 1: Hàn giáp mối không vát mép ở vị trí hàn ngang.

  Bài giảng Hàn MIG, MAG nâng cao - Bài 1: Hàn giáp mối không vát mép ở vị trí hàn ngang. Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nêu được trình tự chuẩn bị phôi hàn giáp mối không vát mép ở vị trí hàn 2G; trình bày được kỹ thuật hàn giáp mối không vát mép ở vị trí hàn 2G, nêu nguyên nhân các sai hỏng thường gặp; chuẩn bị được phôi hàn,...

   22 p vcmi 22/10/2022 2 0

 • Bài giảng Hàn MIG, MAG nâng cao - Bài 3: Kỹ thuật hàn góc ở vị trí ngang

  Bài giảng Hàn MIG, MAG nâng cao - Bài 3: Kỹ thuật hàn góc ở vị trí ngang

  Bài giảng Hàn MIG, MAG nâng cao - Bài 3: Kỹ thuật hàn góc ở vị trí ngang. Sau khi học xong bài này người học có khả năng: trình bày được kỹ thuật hàn góc không vát mép ở vị trí hàn 2F, các khó khăn thường gặp khi hàn ngang; hàn được mối hàn góc đảm bảo độ sâu ngấu, ít rỗ khí, ít biến dạng đúng kích thước yêu cầu bản vẽ bản vẽ;... Mời...

   24 p vcmi 22/10/2022 2 0

 • Bài giảng Hàn MIG, MAG nâng cao - Bài 2: Hàn giáp mối có vát mép ở vị trí hàn ngang

  Bài giảng Hàn MIG, MAG nâng cao - Bài 2: Hàn giáp mối có vát mép ở vị trí hàn ngang

  Bài giảng Hàn MIG, MAG nâng cao - Bài 2: Hàn giáp mối có vát mép ở vị trí hàn ngang. Sau khi học xong bài này người học có khả năng: trình bày được kỹ thuật hàn giáp mối có vát mép ở vị trí hàn 2G; chuẩn bị được phôi hàn, thiết bị hàn đạt yêu cầu; hàn được mối hàn giáp mối có vát mép ở vị trí hàn 2G đảm bảo độ sâu ngấu, không rỗ khí,...

   22 p vcmi 22/10/2022 3 0

 • Bài giảng Hàn MIG, MAG - Bài 1: Vận hành máy hàn MIG, MAG

  Bài giảng Hàn MIG, MAG - Bài 1: Vận hành máy hàn MIG, MAG

  Bài giảng Hàn MIG, MAG - Bài 1: Vận hành máy hàn MIG, MAG. Sau khi học xong bài này người học có khả năng: trình bày được phương pháp đấu lắp và vận hành được máy hàn MIG/MAG; vận hành, sử dụng thành thạo các loại máy hàn, dụng cụ hàn MIG/MAG; chọn chế độ hàn, đường kính dây hàn, cường độ dòng điện, điện thế hàn, tốc độ hàn, lưu lượng...

   35 p vcmi 22/10/2022 3 0

 • Bài giảng Hàn MIG, MAG - Bài 3: Hàn giáp mối có vát mép ở vị trí hàn bằng

  Bài giảng Hàn MIG, MAG - Bài 3: Hàn giáp mối có vát mép ở vị trí hàn bằng

  Bài giảng Hàn MIG, MAG - Bài 3: Hàn giáp mối có vát mép ở vị trí hàn bằng. Sau khi học xong bài này người học có khả năng: trình bày các thông số cơ bản của mối hàn như chiều cao, bề rộng của mối hàn, góc có vát mép ở vị trí hàn bằng, khe hở, chiều dày mép vát của phôi hàn; trình bày kỹ thuật hàn mối hàn giáp mối có vát mép bằng phương pháp...

   24 p vcmi 22/10/2022 2 0

 • Bài giảng Hàn MIG, MAG - Bài 2: Hàn giáp mối không vát mép ở vị trí hàn bằng

  Bài giảng Hàn MIG, MAG - Bài 2: Hàn giáp mối không vát mép ở vị trí hàn bằng

  Bài giảng Hàn MIG, MAG - Bài 2: Hàn giáp mối không vát mép ở vị trí hàn bằng. Sau khi học xong bài này người học có khả năng: trình bày được kỹ thuật hàn giáp mối không vát mép ở vị trí hàn bằng, nêu nguyên nhân các sai hỏng thường gặp; chuẩn bị được phôi hàn, thiết bị hàn đạt yêu cầu; hàn mối hàn giáp mối không vát mép ở vị trí hàn bằng...

   23 p vcmi 22/10/2022 2 0

 • Bài giảng Hàn MIG, MAG - Bài 4: Kỹ thuật hàn góc ở vị trí bằng

  Bài giảng Hàn MIG, MAG - Bài 4: Kỹ thuật hàn góc ở vị trí bằng

  Bài giảng Hàn MIG, MAG - Bài 4: Kỹ thuật hàn góc ở vị trí bằng. Sau khi học xong bài này người học có khả năng: trình bày được kỹ thuật hàn góc không vát mép ở vị trí bằng; hàn được mối hàn góc đảm bảo độ sâu ngấu, ít rỗ khí, không khuyết cạnh ít biến dạng, đúng kích thước và yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ;... Mời các bạn cùng tham...

   26 p vcmi 22/10/2022 3 0

 • Bài giảng Hàn MIG, MAG - Bài 5: Hàn giáp mối không vát mép ở vị trí đứng

  Bài giảng Hàn MIG, MAG - Bài 5: Hàn giáp mối không vát mép ở vị trí đứng

  Bài giảng Hàn MIG, MAG - Bài 5: Hàn giáp mối không vát mép ở vị trí đứng. Sau khi học xong bài này người học có khả năng: trình bày vị trí khi thực hiện mối hàn đứng trong không gian, khó khăn khi hàn đứng; chuẩn bị được phôi hàn, dụng cụ và thiết bị hàn đạt yêu cầu; hàn mối hàn giáp mối không vát mép ở vị trí hàn đứng đảm bảo độ sâu...

   14 p vcmi 22/10/2022 3 0

 • Giáo trình Thực hành hàn đặc biệt (Nghề: Hàn - Cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Thực hành hàn đặc biệt (Nghề: Hàn - Cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Thực hành hàn đặc biệt (Hàn plasma, robot, hàn điện trở, tự động dưới lớp thuốc…) với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại thiết bị, dụng cụ hàn tiếp xúc, hàn siêu âm, hàn điện tử, hàn laser, hàn Tự động dưới thuốc, hàn plasma; Sử dụng được các loại dụng cụ, thiết bị...

   24 p vcmi 28/04/2022 54 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số