• Ebook Quyết định trong kinh doanh: Phần 1

  Ebook Quyết định trong kinh doanh: Phần 1

  Cuốn sách "Quyết định trong kinh doanh" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Phân tích việc ra quyết định trong kinh doanh; Nhận biết những cách ra quyết định; Hiểu biết văn hóa công ty;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   40 p vcmi 25/11/2022 5 0

 • Ebook Quyết định trong kinh doanh: Phần 2

  Ebook Quyết định trong kinh doanh: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Quyết định trong kinh doanh" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phương pháp ra quyết định; Chiến lược ra quyết định trong kinh doanh; Sử dụng phương pháp phân tích trong việc đưa ra quyết định; Mô hình SWOT; Phát triển tư duy sáng tạo;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   108 p vcmi 25/11/2022 4 0

 • Ebook Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 1

  Ebook Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 1

  Cuốn sách "Phân tích hoạt động kinh doanh" phần 1 trình bày lý thuyết và bài tập của các nội dung chính sau: Những vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh doanh; Phân tích kết quả sản xuất; Phân tích giá thành sản phẩm; Phân tích tiêu thụ sản phẩm và lợi nhuận;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   234 p vcmi 25/11/2022 4 0

 • Ebook Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 2

  Ebook Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 2

  nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Phân tích hoạt động kinh doanh" trình bày bài giải bài tập xoay quanh các nội dung chính sau: Phân tích hoạt động kinh doanh; Phân tích tiêu thụ sản phẩm và lợi nhuận; Phân tích báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   94 p vcmi 25/11/2022 5 0

 • Ebook Tình huống về quản trị kinh doanh: Phần 1

  Ebook Tình huống về quản trị kinh doanh: Phần 1

  Quản trị kinh doanh là một môn khoa học có tính ứng dụng cao. Các vấn đề lý thuyết trong lĩnh vực này thường xuyên được cập nhật và phát triển không ngừng để đáp ứng sự biến động hết sức nhanh chóng của thực tế kinh doanh. Phần 1 của tài liệu "Tình huống về quản trị kinh doanh" trình bày các tình huống quản trị kinh doanh trong thực tế.

   213 p vcmi 22/10/2022 6 0

 • Ebook Tình huống về quản trị kinh doanh: Phần 2

  Ebook Tình huống về quản trị kinh doanh: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Tình huống về quản trị kinh doanh" trình bày hướng dẫn thảo luận cho từng tình huống: Công ty Ferroli Việt Nam; Công ty cổ phần thực phẩm Kinh Đô miền Bắc; Trung tâm mua sắm ABC; Công ty may mặc Trung Tín;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   88 p vcmi 22/10/2022 5 0

 • Ebook Miễn phí - Các công ty tài trí nhất kiếm lời ra sao ở mức giá bằng 0: Phần 1

  Ebook Miễn phí - Các công ty tài trí nhất kiếm lời ra sao ở mức giá bằng 0: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách Miễn phí - các công ty tài trí nhất kiếm lời ra sao ở mức giá bằng 0 có kết cấu nội dung gồm: sự ra đời của miễn phí, miễn phí nhập môn, lịch sử miễn phí, free : một vũ khí cạnh tranh,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   246 p vcmi 23/09/2022 18 0

 • Ebook Miễn phí - Các công ty tài trí nhất kiếm lời ra sao ở mức giá bằng 0: Phần 2

  Ebook Miễn phí - Các công ty tài trí nhất kiếm lời ra sao ở mức giá bằng 0: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách Miễn phí - các công ty tài trí nhất kiếm lời ra sao ở mức giá bằng 0 có kết cấu nội dung gồm: Econ 000, các khu vực kinh tế phi tiền tệ, nền kinh tế quà tặng, thế giới miễn phí. Mời các bạn cùng tham khảo!

   128 p vcmi 23/09/2022 13 0

 • Ebook Nghệ thuật lãnh đạo doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook Nghệ thuật lãnh đạo doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook "Kỹ năng lãnh đạo doanh nghiệp" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Sử dụng người tài - quản lý và dùng người; Tuyển chọn nhân tài - dùng người và quản lý; Nguyên tắc phân công quản lý dùng người; Phát hiện tiềm năng trong dùng người và quản lý người; Tính công bằng trong quản lý, dùng người; Sự tín nhiệm trong quản lý và dùng...

   244 p vcmi 23/09/2022 15 0

 • Ebook Nghệ thuật lãnh đạo doanh nghiệp: Phần 2

  Ebook Nghệ thuật lãnh đạo doanh nghiệp: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Nghệ thuật lãnh đạo doanh nghiệp" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Nguyên tắc thành thực, giữ chữ tín trong quản lý và dùng người; Bồi dưỡng, giáo dục trong quản lý và sử dụng nhân lực; Đề bạt trong quản lý dùng người; Cách thưởng phạt trong việc dùng người và quản người; Nguyên tắc khen ngợi trong...

   226 p vcmi 23/09/2022 15 0

 • Ebook Marketing chiều sâu: Phần 1

  Ebook Marketing chiều sâu: Phần 1

  Ebook "Marketing chiều sâu" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Marketing chiều sâu và marketing thuyết phục; Chân lý kiểm nghiệm thực tiễn và lời khuyên thực thi có hiệu quả;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   277 p vcmi 23/09/2022 13 0

 • Ebook Marketing chiều sâu: Phần 2

  Ebook Marketing chiều sâu: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Marketing chiều sâu" tiếp tục trình bày chân lý và lời khuyên khích lệ: Marketing chiều sâu thực sự suy nghĩ vì khách hàng; Thuyết phục khách hàng; Kỹ năng mời chào sản phẩm;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   84 p vcmi 23/09/2022 17 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số