• Ebook Bài tập Kinh tế vi mô (Tái bản lần 1): Phần 1

  Ebook Bài tập Kinh tế vi mô (Tái bản lần 1): Phần 1

  Cuốn Bài tập Kinh tế vi mô được biên soạn nhằm mục đích hỗ trợ bạn đọc trong việc luyện tập và đạt được hiệu quả cao trong quá trình nghiên cứu môn học Kinh tế vi mô. Nội dung sách gồm có 9 chương, mỗi chương gồm có các phần tóm tắt lý thuyết trọng tâm, phần câu hỏi trắc nghiệm và bài tập, phần trả lời câu hỏi và đáp án. Sách...

   81 p vcmi 29/12/2021 13 0

 • Ebook Bài tập Kinh tế vi mô (Tái bản lần 1): Phần 2

  Ebook Bài tập Kinh tế vi mô (Tái bản lần 1): Phần 2

  Ebook Bài tập Kinh tế vi mô (Tái bản lần 1): Phần 2 bao gồm các tóm tắt lý thuyết trọng tâm, câu hỏi trắc nghiệm và bài tập về cạnh tranh hoàn hảo, độc quyền, cạnh tranh độc quyền và độc quyền nhóm, thị trường các yếu tố sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   80 p vcmi 29/12/2021 12 0

 • Ebook Câu hỏi - Bài tập - Trắc nghiệm Kinh tế vi mô: Phần 1

  Ebook Câu hỏi - Bài tập - Trắc nghiệm Kinh tế vi mô: Phần 1

  Cuốn "Câu hỏi - Bài tập - Trắc nghiệm Kinh tế vi mô" được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu của các bạn sinh viên muốn kiểm tra lại kiến thức về kinh tế vĩ mô căn bản và hỗ trợ tích cực cho việc học tập của các bạn học sinh, sinh viên. Nội dung sách gồm có 8 chương, mỗi chương sẽ có các phần câu hỏi kiểm tra lý thuyết, phần hướng dẫn...

   132 p vcmi 29/12/2021 12 0

 • Ebook Câu hỏi - Bài tập - Trắc nghiệm Kinh tế vi mô: Phần 2

  Ebook Câu hỏi - Bài tập - Trắc nghiệm Kinh tế vi mô: Phần 2

  Ebook Câu hỏi - Bài tập - Trắc nghiệm Kinh tế vi mô: Phần 2 gồm có 4 chương với những câu hỏi và bài tập trắc nghiệm liên quan đên các vấn đề về thị trường cạnh tranh hoàn toàn, thị trường độc quyền hoàn toàn, thị trường cạnh tranh độc quyền và độc quyền nhóm, thị trường các yếu tố sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   168 p vcmi 29/12/2021 12 0

 • Giáo trình Pháp luật trong thương mại quốc tế: Phần 1

  Giáo trình Pháp luật trong thương mại quốc tế: Phần 1

  Giáo trình Pháp luật trong thương mại quốc tế được biên soạn dựa theo đề cương chi tiết học phần Pháp luật trong thương mại quốc tế có tham khảo các tài liệu, giáo trình của một số tác giả trong nước và nước ngoài. Nội dung của giáo trình bao gồm 2 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 sẽ trình bày về nguồn luật điều chỉnh hoạt động...

   62 p vcmi 28/12/2021 12 0

 • Giáo trình Pháp luật trong thương mại quốc tế: Phần 2

  Giáo trình Pháp luật trong thương mại quốc tế: Phần 2

  Giáo trình Pháp luật trong thương mại quốc tế: Phần 2 trình bày về vấn đề tranh chấp trong thương mại quốc tế. Đây là giáo trình được biên soạn dựa theo đề cương chi tiết học phần Pháp luật trong thương mại quốc tế có tham khảo các tài liệu, giáo trình của một số tác giả trong nước và nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo.

   75 p vcmi 28/12/2021 14 0

 • Ebook Kinh tế vi mô: Phần 2

  Ebook Kinh tế vi mô: Phần 2

  Ebook Câu hỏi - Bài tập - Trắc nghiệm Kinh tế vi mô: Phần 2 gồm có 4 chương với những nội dung chính sau: Thị trường cạnh tranh hoàn toàn, thị trường độc quyền hoàn toàn, thị trường cạnh tranh độc quyền và độc quyền nhóm, thị trường các yếu tố sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   112 p vcmi 28/12/2021 15 0

 • Ebook Kinh tế vi mô: Phần 1

  Ebook Kinh tế vi mô: Phần 1

  Cuốn "Kinh tế vi mô" được tái bản lần thứ XI có chỉnh sửa, bổ sung trên cơ sở tham khảo nhiều tài liệu trong và ngoài nước. Đây là tài liệu tham khảo giúp sinh viên khối ngành Kinh tế nắm vững những vấn đề cơ bản của môn Kinh tế vi môn. Sách gồm 8 chương và được chia thành 2 phần ebook, ebook phần 1 gồm 4 chương với những nội dung chính sau:...

   124 p vcmi 28/12/2021 15 0

 • Giáo trình Lý thuyết tài chính: Phần 1

  Giáo trình Lý thuyết tài chính: Phần 1

  Giáo trình “Lý thuyết tài chính” cung cấp cho học sinh trung học chuyên nghiệp chuyên ngành Kế toán - Tài chính những nguyên lý cơ bản, có hệ thống về các nội dung, các khía cạnh khác nhau của lĩnh vực tài chính. Bên cạnh đó, trong quá trình biên soạn, các tác giả cũng đã bám sát những vấn đề đổi mới trong cơ chế, chính sách kinh tế – tài chính...

   71 p vcmi 28/11/2021 19 0

 • Giáo trình Lý thuyết tài chính: Phần 2

  Giáo trình Lý thuyết tài chính: Phần 2

  Giáo trình Lý thuyết tài chính phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về tài chính trung gian, thị trường tài chính và tài chính quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   92 p vcmi 28/11/2021 20 0

 • Giáo trình Tài chính doanh nghiệp (Nhiều tác giả)

  Giáo trình Tài chính doanh nghiệp (Nhiều tác giả)

  Giáo trình Tài chính doanh nghiệp được biên soạn dựa trên đề cương chi tiết học phần Tài chính doanh nghiệp (hệ thống tín chỉ) và có tham khảo các tài liệu, giáo trình của một số nguồn, tác giả trong nước. Nội dung của giáo trình bao gồm 5 chương cụ thể sau: Chương 1 - Tổng quan về tài chính doanh nghiệp; Chương 2 - Vốn cố định của doanh nghiệp;...

   89 p vcmi 28/11/2021 18 0

 • Giáo trình Môn học Quản trị nguồn nhân lực

  Giáo trình Môn học Quản trị nguồn nhân lực

  Giáo trình gồm 12 chương như sau: Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực, môi trường quản trị tài nguyên nhân sự, phân tích và thiết kế công việc, hoạch định tài nguyên nhân lực, tuyển mộ nhân viên, tuyển chọn nhân viên, định hướng và phát triển nghề nghiệp, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đánh giá thành tích công tác của nhân viên,...

   217 p vcmi 28/11/2021 16 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số