• Giáo trình môn học Quản trị doanh nghiệp: Phần 1

  Giáo trình môn học Quản trị doanh nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Quản trị doanh nghiệp biên soạn dựa trên cơ sở tham khảo các tài liệu quản trị doanh nghiệp của những nước có nền kinh tế thị trường phát triển, giáo trình quản trị doanh nghiệp của các trường đại học khối kinh tế đầu ngành ở Việt Nam, tài liệu hội thảo quốc tế... đồng thời kết hợp với thông tư hướng dẫn kế toán quản...

   53 p vcmi 27/04/2021 29 0

 • Giáo trình môn học Quản trị doanh nghiệp: Phần 2

  Giáo trình môn học Quản trị doanh nghiệp: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của giáo trình môn học Quản trị doanh nghiệp cung cấp cho người học những nội dung chính sau: Quản trị nhân sự, khoa học - công nghệ trong doanh nghiệp; quản trị chi phí, kết quả và các chính sách tài chính doanh nghiệp; kế toán và ra quyết định. Mời các bạn cùng tham khảo.

   47 p vcmi 27/04/2021 30 0

 • Giáo trình môn học Quản trị học: Phần 1

  Giáo trình môn học Quản trị học: Phần 1

  Quản trị học là một trong những môn học tiên quyết nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về quản trị một tổ chức. Do tầm quan trọng của quản trị nên kiến thức về quản trị ngày càng được chú trọng đào tạo trong các trường đại học, không chỉ cho khối ngành kinh tế mà còn cho các sinh viên ở các chuyên ngành khác. Với mục tiêu cung cấp cho sinh...

   39 p vcmi 27/04/2021 27 0

 • Giáo trình môn học Quản trị học: Phần 2

  Giáo trình môn học Quản trị học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của giáo trình môn học Quản trị học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về chức năng của quản trị như chức năng tổ chức, chức năng lãnh đạo, chức năng kiểm tra,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   41 p vcmi 27/04/2021 25 0

 • Giáo trình Tâm lý kinh doanh

  Giáo trình Tâm lý kinh doanh

  Tâm lý học kinh doanh là là một ngành khoa học nghiên cứu các hiện tượng, quy luật, đặc điểm tâm lý con người và các mối quan hệ trong sản xuất kinh doanh. Nghiên cứu về tâm lý trong việc tiêu thụ sản phẩm, theo hướng này tâm lý học kinh doanh tìm hiểu những qui luật tâm lý trong các vấn đề như: nhu cầu thị hiếu của khách hàng; phong tục tập quán...

   161 p vcmi 31/03/2021 38 0

 • Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh

  Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh

  Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh được biên soạn nhằm cung cấp cho người học có cái nhìn tổng quan về việc phân tích hoạt động kinh doanh ở các cá nhân, tổ chức kinh doanh để thấy được ưu điểm khuyết điểm trong quá trình kinh doanh trên cơ sở sử dụng các phương pháp phân tích.

   188 p vcmi 31/03/2021 30 0

 • Giáo trình Tin học ứng dụng trong kinh doanh

  Giáo trình Tin học ứng dụng trong kinh doanh

  Giáo trình Tin học ứng dụng trong kinh doanh có nội dung gồm 6 chương, trang bị cho sinh viên những kiến thức về: Một số khái niệm về hệ quản trị cơ sở dữ liệu microsoft access, bảng dữ liệu (table), truy vấn (query), biểu mẫu (form), report (biểu báo), macro (tập lệnh). Mời các bạn cùng tham khảo.

   170 p vcmi 31/03/2021 28 0

 • Giáo trình môn học Tổ chức và quản lý sản xuất

  Giáo trình môn học Tổ chức và quản lý sản xuất

  Giáo trình môn học Tổ chức và quản lý sản xuất gồm có những: Đặc điểm cơ bản – nhiệm vụ- quyền hạn của doanh nghiệp công nghiệp nhà nước, các yếu tố của quá trình sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp công nghiệp, công tác tổ chức và quản trị nhân sự trong doanh nghiệp công nghiệp, xây dựng kế hoạch kiểm tra và đánh giá chất lượng...

   80 p vcmi 31/03/2021 35 0

 • Giáo trình môn Kế toán quản trị

  Giáo trình môn Kế toán quản trị

  Giáo trình môn kế toán quản trị gồm có những nội dung chính: Những vấn đề chung về kế toán quản trị, phân loại chi phí, phân tích mối quan hệ chi phí khối lượng lợi nhuận và thông tin thích hợp với quyết định ngắn hạn, xác định chi phí và định giá sản phẩm và dịch vụ, phân tích báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   196 p vcmi 31/03/2021 30 0

 • Giáo trình môn học Tài chính doanh nghiệp

  Giáo trình môn học Tài chính doanh nghiệp

  Giáo trình Tài chính doanh nghiệp gồm có 10 chương với những nội dung chính sau: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp, vốn cố định trong doanh nghiệp, vốn lưu động trong doanh nghiệp, chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp, kế hoạch hoá tài chính, đầu tư dài hạn của doanh nghiệp, nguồn tài...

   284 p vcmi 31/03/2021 28 0

 • Giáo trình Marketing

  Giáo trình Marketing

  Giáo trình Marketing gồm có những nội dung chính sau: Tổng quan về Marketing, hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing, môi trường marketing, hành vi của người tiêu dùng, phân đoạn thị trường - Lựa chọn thị trường mục tiêu, chiến lược sản phẩm, chiến lược giá, chiến lược phân phối, chiến lược xúc tiến hỗn hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   170 p vcmi 31/03/2021 35 0

 • Tài liệu giáo dục khởi nghiệp dùng cho giáo viên trung học phổ thông

  Tài liệu giáo dục khởi nghiệp dùng cho giáo viên trung học phổ thông

  "Tài liệu giáo dục khởi nghiệp dùng cho giáo viên trung học phổ thông" giúp học sinh xác định được kinh doanh là gì và tầm quan trọng của kinh doanh trong xã hội. Học sinh sẽ phát triển được tư duy và hành động có tính kinh doanh cho bản thân. Những thành quả có thể có được và những thách thức phải vượt qua của người làm kinh doanh. Học sinh phát...

   245 p vcmi 31/03/2021 38 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số