• Giáo trình Lập trình căn bản: Phần 1

  Giáo trình Lập trình căn bản: Phần 1

  Giáo trình Lập trình căn bản: Phần 1 gồm có 4 chương với những nội dung chính sau: Chương 1 - Thuật toán; Chương 2 - Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C++; Chương 3 - Các thành phần và các kiểu dữ liệu cơ bản; Chương 4 - Các cấu trúc điều khiển. Mời các bạn cùng tham khảo.

   41 p vcmi 31/07/2021 44 0

 • Giáo trình Lập trình căn bản: Phần 2

  Giáo trình Lập trình căn bản: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của giáo trình Lập trình căn bản trang bị cho sinh viên những nội dung kiến thức cơ bản về: Chương 5 - Hàm; Chương 6 - Mảng; Chương 7 - Con trỏ; Chương 8 - Cấu trúc; Chương 9 - File. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   46 p vcmi 31/07/2021 36 0

 • Giáo trình thực hành môn Tin học căn bản

  Giáo trình thực hành môn Tin học căn bản

  Giáo trình thực hành môn Tin học căn bản có thể giúp người học thực hành những thao tác cơ bản như: Hệ điều hành, quản lý dữ liệu bằng Windows Explorer, Sử dụng tiếng Việt trong Windows; định lề trang in, cách gõ văn bản có dấu (tiếng Việt), không dấu (tiếng Anh, tiếng Pháp, ...), chèn ký hiệu đặc biệt, thao tác cắt, dán, chép, Các chức năng nhập...

   68 p vcmi 30/06/2021 30 0

 • Bài giảng Phương pháp lập trình hướng đối tượng: Nhìn lại lập trình cơ bản qua lăng kính Lập trình hướng đối tượng (tt)

  Bài giảng Phương pháp lập trình hướng đối tượng: Nhìn lại lập trình cơ bản qua lăng kính Lập trình hướng đối tượng (tt)

  Phần tiếp theo bài giảng "Phương pháp lập trình hướng đối tượng: Nhìn lại lập trình cơ bản qua lăng kính Lập trình hướng đối tượng" cung cấp cho người học các kiến thức về Hàm - Đơn vị xử lý dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   36 p vcmi 28/06/2021 38 0

 • Bài giảng Phương pháp lập trình hướng đối tượng: Nhìn lại lập trình cơ bản qua lăng kính Lập trình hướng đối tượng

  Bài giảng Phương pháp lập trình hướng đối tượng: Nhìn lại lập trình cơ bản qua lăng kính Lập trình hướng đối tượng

  Bài giảng "Phương pháp lập trình hướng đối tượng: Nhìn lại lập trình cơ bản qua lăng kính Lập trình hướng đối tượng" bao gồm các nội dung: Cấu trúc điều khiển, biến, biến dối tượng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   28 p vcmi 28/06/2021 39 0

 • Bài giảng Phương pháp lập trình hướng đối tượng: Lớp đối tượng

  Bài giảng Phương pháp lập trình hướng đối tượng: Lớp đối tượng

  Bài giảng "Phương pháp lập trình hướng đối tượng: Lớp đối tượng" cung cấp cho người học các đặc trưng của việc đóng gói, học các hàm xử lý chuỗi, lớp dữ liệu, hoạt cảnh sử dụng đối tượng, thực thể hóa,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   56 p vcmi 28/06/2021 34 0

 • Bài giảng Phương pháp lập trình hướng đối tượng: Tham chiếu

  Bài giảng Phương pháp lập trình hướng đối tượng: Tham chiếu

  Bài giảng "Phương pháp lập trình hướng đối tượng: Tham chiếu" cung cấp cho người học các kiến thức: Tham chiếu trong đời thường, biến và tham chiếu động, tham chiếu động và rác, tham chiếu tĩnh,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p vcmi 28/06/2021 40 0

 • Bài giảng Phương pháp lập trình hướng đối tượng: Thiết kế lớp đối tượng

  Bài giảng Phương pháp lập trình hướng đối tượng: Thiết kế lớp đối tượng

  Bài giảng "Phương pháp lập trình hướng đối tượng: Thiết kế lớp đối tượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Cuộc đời của biến đối tượng, các loại phương thức khởi tạo, quy tắc đống gói kín,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p vcmi 28/06/2021 34 0

 • Bài giảng Phương pháp lập trình hướng đối tượng: Giới thiệu môn học

  Bài giảng Phương pháp lập trình hướng đối tượng: Giới thiệu môn học

  Bài giảng Phương pháp lập trình hướng đối tượng biên soạn nhằm giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   7 p vcmi 28/06/2021 40 0

 • Bài giảng Phương pháp lập trình hướng đối tượng: Các kiểu lập trình

  Bài giảng Phương pháp lập trình hướng đối tượng: Các kiểu lập trình

  Bài giảng "Phương pháp lập trình hướng đối tượng: Các kiểu lập trình" gồm 4 nội dung chính: Lập trình mệnh lệnh (imperative programming); lập trình thủ tục (procedural programming); lập trình hướng đối tượng (object oriented programming); kiểu lập trình khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p vcmi 28/06/2021 35 0

 • Bài giảng Phương pháp lập trình hướng đối tượng: Kế thừa lớp đối tượng

  Bài giảng Phương pháp lập trình hướng đối tượng: Kế thừa lớp đối tượng

  Bài giảng Phương pháp lập trình hướng đối tượng: Kế thừa lớp đối tượng trình bày các nội dung: Lớp cơ sở – Lớp đẫn xuất, cây kế thừa, kế thừa, thiết kế cây kế thừa, thiết kế lớp hướng kế thừa,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   19 p vcmi 28/06/2021 35 0

 • Giáo trình Lập trình Android cơ bản - Nghề: Lập trình máy tính

  Giáo trình Lập trình Android cơ bản - Nghề: Lập trình máy tính

  Giáo trình Lập trình Android cơ bản với mục tiêu chính là Trình bày được các tính năng tiên tiến và các ưu thế của các môi trường lập trình trên Android. Khai báo và sử dụng được biến, hàm và các kiểu dữ liệu trong Java. Thiết kế được các giao diện ứng dụng trên Android. Sử dụng được các loại dữ liệu như XML, JSON để truyền tải dữ liệu...

   283 p vcmi 10/11/2020 94 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số