• Ebook Vật liệu học (Tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa): Phần 1

  Ebook Vật liệu học (Tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Nghiên cứu khoa học vật liệu" trình bày các nội dung: Nghiên cứu khoa học vật liệu" trình bày các nội dung: Đại cương về tinh thể học, cấu trúc vật liệu vô cơ, cấu trúc vật liệu hữu cơ, tính chất điện học của vật liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   170 p vcmi 26/02/2024 2 0

 • Ebook Vật liệu học (Tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa): Phần 2

  Ebook Vật liệu học (Tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Nghiên cứu khoa học vật liệu" trình bày các nội dung: Tính chất từ và quang, tính chất nhiệt của vật liệu, tính chất cơ học của vật liệu, độ bền hóa của vật liệu, ứng dụng vật liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   122 p vcmi 26/02/2024 2 0

 • Ebook Kỹ thuật an toàn điện và tính toán dây dẫn, các khí cụ điện bảo vệ và các vấn đề liên quan đến kỹ thuật an toàn trong cung cấp điện ở lưới hạ áp: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật an toàn điện và tính toán dây dẫn, các khí cụ điện bảo vệ và các vấn đề liên quan đến kỹ thuật an toàn trong cung cấp điện ở lưới hạ áp: Phần 1

  Cuốn sách "Kỹ thuật an toàn điện và tính toán dây dẫn, các khí cụ điện bảo vệ và các vấn đề liên quan đến kỹ thuật an toàn trong cung cấp điện ở lưới hạ áp" trình bày những vấn đề chính trong kỹ thuật an toàn cung cấp và dụng điện, chủ yếu với mạng lưới điện hạ áp, thường gặp và tiếp xúc trong đời số, và sản xuất hàng ngày....

   96 p vcmi 26/02/2024 2 0

 • Ebook Kỹ thuật an toàn điện và tính toán dây dẫn, các khí cụ điện bảo vệ và các vấn đề liên quan đến kỹ thuật an toàn trong cung cấp điện ở lưới hạ áp: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật an toàn điện và tính toán dây dẫn, các khí cụ điện bảo vệ và các vấn đề liên quan đến kỹ thuật an toàn trong cung cấp điện ở lưới hạ áp: Phần 2

  Cuốn sách "Kỹ thuật an toàn điện và tính toán dây dẫn, các khí cụ điện bảo vệ và các vấn đề liên quan đến kỹ thuật an toàn trong cung cấp điện ở lưới hạ áp" trình bày các bài toán và vấn đề cụ thể ở các chế độ trung tính hạ áp của máy biến áp, rất phổ biến trong sản xuất và sinh hoạt; từ đó đề ra các biện pháp đảm bảo an toàn...

   89 p vcmi 26/02/2024 2 0

 • Ebook Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán kỹ thuật: Phần 1

  Ebook Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán kỹ thuật: Phần 1

  Cuốn sách "Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán kỹ thuật" gồm 6 chương nối tiếp cuốn "Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán kết cấu". Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Phân tích phần tử hữu hạn cho bài toán hai chiều, phần tử ánh xạ. mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   200 p vcmi 26/02/2024 2 0

 • Ebook Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán kỹ thuật: Phần 2

  Ebook Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán kỹ thuật: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán kỹ thuật" trình bày các nội dung: Phân tích vật rắn đàn hồi, các vật rắn tròn xoay, bài toán ba chiều, bài toán phụ thuộc thời gian. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   229 p vcmi 26/02/2024 0 0

 • Ebook Sổ tay sử dụng máy tính dành cho cán bộ xã, phường, thị trấn: Phần 1

  Ebook Sổ tay sử dụng máy tính dành cho cán bộ xã, phường, thị trấn: Phần 1

  Nội dung cuốn sách bao gồm sáu chương, được chia làm hai phần. Phần 1 cuốn sách sẽ hướng dẫn làm việc với hệ điều hành window 8, soạn thảo văn bản trên microsoft word 2013, hướng dẫn sử dụng microsoft excel 2013. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   198 p vcmi 26/02/2024 2 0

 • Ebook Sổ tay sử dụng máy tính dành cho cán bộ xã, phường, thị trấn: Phần 2

  Ebook Sổ tay sử dụng máy tính dành cho cán bộ xã, phường, thị trấn: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, ở phần 2 cuốn sách tác giả chọn trình duyệt web với Internet Explorer 6.0 để trình bày và hướng dẫn người sử dụng, giúp cho cán bộ cấp cơ sở có được những kiến thức cơ bản khi sử dụng máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   68 p vcmi 26/02/2024 2 0

 • Cẩm nang an toàn khi sử dụng Internet cho học sinh: Phần 1

  Cẩm nang an toàn khi sử dụng Internet cho học sinh: Phần 1

  Cuốn sách "Cẩm nang an toàn cho học sinh khi sử dụng Internet: Phần 1" giới thiệu một số kiến thức về Internet, vai trò và ảnh hưởng của Internet tới việc học tập, vui chơi, giải trí. Đồng thời, nhóm tác giả cũng phân tích kỹ thực trạng sử dụng Internet ở học sinh, các nguy cơ có thể xảy ra cho học sinh về sức khỏe, lợi dụng thông tin cá nhân để...

   101 p vcmi 26/02/2024 2 0

 • Cẩm nang an toàn khi sử dụng Internet cho học sinh: Phần 2

  Cẩm nang an toàn khi sử dụng Internet cho học sinh: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Cẩm nang an toàn cho học sinh khi sử dụng Internet" tiếp tục trình bày về một số giải pháp khắc phục, bảo đảm an toàn cho học sinh khi sử dụng Internet. Hy vọng, những kiến thức cơ bản và kỹ năng sử dụng Internet an toàn trong cuốn sách này sẽ góp phần giúp các bậc phụ huynh, thầy cô giáo và các em học...

   96 p vcmi 26/02/2024 2 0

 • Ebook Cẩm nang Gia công kim loại Việt Nam (2016)

  Ebook Cẩm nang Gia công kim loại Việt Nam (2016)

  Tài liệu "Cẩm nang Gia công kim loại Việt Nam (2016)" gồm các nội dung: Các bước tiến bộ mới trong công nghệ mảnh chắp carbide; Số hóa 3D thông minh; Đổi mới cắt gọt; Kiểm tra sớm giảm phế thải. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   68 p vcmi 26/02/2024 2 0

 • Ebook Cẩm nang Phương pháp gia công kim loại (2010)

  Ebook Cẩm nang Phương pháp gia công kim loại (2010)

  Tài liệu "Cẩm nang Phương pháp gia công kim loại (2010)" gồm các nội dung: Công nghệ 5 trục; Tốc độ cao xuyên qua các tấm kim loại mỏng; Chế tạo cắt ren; Công nghệ tiện; Dụng cụ kẹp/mâm kẹp chân không; Máy CMM được sản xuất như thế nào; Những phát triển của CAD/CAM; Những chất lỏng trong công nghiệp gia công chế tạo kim loại. Mời các bạn cùng tham...

   68 p vcmi 26/02/2024 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vcmi