• Giáo trình Nguyên lý cắt kim loại: Phần 1

  Giáo trình Nguyên lý cắt kim loại: Phần 1

  Giáo trình Nguyên lý cắt kim loại do Ths.Nguyễn Thị Niên biên soạn gồm có 10 chương và được chai thành 2 phần, phần 1 giáo trình gồm 5 chương với những nội dung chính sau: Thông số hình học phần cắt của dao, vật liệu làm dao, cơ sở vật lý của quá trình cắt, gia công tiện, gia công lỗ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   63 p vcmi 30/11/2021 20 0

 • Giáo trình Nguyên lý cắt kim loại: Phần 2

  Giáo trình Nguyên lý cắt kim loại: Phần 2

  Giáo trình Nguyên lý cắt kim loại: Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Gia công phay, gia công ren, gia công truốt, gia công răng, mài. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 của giáo trình sau đây để biết thêm chi tiết.

   42 p vcmi 30/11/2021 18 0

 • Giáo trình Đồ gá gia công cơ khí

  Giáo trình Đồ gá gia công cơ khí

  Giáo trình Đồ gá gia công cơ khí gồm có 12 chương với những nội dungc hính sau: Đồ gá gia công cơ, định vị và đồ định vị, kẹp chặt và cơ cấu kẹp chặt, các cơ cấu sinh lực, các cơ cấu khác của đồ gá gia công, trình tự thiết kế đồ gá chuyên dùng gia công cắt gọt, đồ gá kiểm tra, đồ gá lắp ráp, dụng cụ phụ, khái niệm và phân loại,...

   194 p vcmi 28/11/2021 12 0

 • Giáo trình Thực hành kỹ thuật phay bào: Phần 1

  Giáo trình Thực hành kỹ thuật phay bào: Phần 1

  Giáo trình Thực hành kỹ thuật phay bào - Phần 1 giới thiệu cho các bạn các kiến thức và phương pháp thực hành để gia công Phay Bào các bề mặt cơ bản như: thao tác sử dụng máy phay, hướng dẫn sử dụng máy bào, gá lắp phôi và dao, sử dụng dụng cụ đo, phay mặt phẳng song song và vuông góc, bào mặt phẳng song song và vuông góc, phay rãnh thông suốt, phay...

   80 p vcmi 30/10/2021 23 0

 • Giáo trình Thực hành kỹ thuật phay bào: Phần 2

  Giáo trình Thực hành kỹ thuật phay bào: Phần 2

  Giáo trình Thực hành kỹ thuật phay bào - Phần 2 cung cấp cho các bạn các kiến thức về: Phay đen kín 2 đầu, phay rãnh V 90 độ, bào rãnh V 90 độ, phay chốt đuôi én, bào rãnh đuôi én, cấu tạo và sử dụng đầu chia độ vạn năng, phân độ vi sai, phay bánh răng trụ răng thẳng, phay thanh răng, phay vấu ly hợp lẻ, phay vấu ly hợp chẵn và phay trục then hoa răng...

   76 p vcmi 30/10/2021 22 0

 • Giáo trình Công nghệ kim loại (Phần II: Gia công cắt gọt): Phần 1

  Giáo trình Công nghệ kim loại (Phần II: Gia công cắt gọt): Phần 1

  Giáo trình "Công nghệ kim loại" - Phần gia công kim loại bằng cắt gọt được biên soạn theo chương trình môn học công nghệ kim loại dành cho học viên gốc ngành cơ khí học tại Học viện Kỹ thuật Quân sự. Cũng có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho cán bộ giảng dạy cũng như sinh viên đại học và cao đẳng ngành cơ khí trong và ngoài Quân đội. Giáo...

   150 p vcmi 30/10/2021 19 0

 • Giáo trình Công nghệ kim loại (Phần II: Gia công cắt gọt): Phần 2

  Giáo trình Công nghệ kim loại (Phần II: Gia công cắt gọt): Phần 2

  Giáo trình Công nghệ kim loại (Phần II: Gia công cắt gọt): Phần 2 gồmc ó những nội dung chính sau: Gia công trên máy khoan - máy doa, gia công trên máy phay, gia công trên máy mài, gia công bánh răng, máy công cụ điều khiển theo chương trình CNC. Mời bạn đọc tham khảo.

   185 p vcmi 30/10/2021 22 0

 • Giáo trình Cắt gọt kim loại (MĐ: Phay, bào rãnh cắt đứt) - CĐ Cơ Điện Hà Nội

  Giáo trình Cắt gọt kim loại (MĐ: Phay, bào rãnh cắt đứt) - CĐ Cơ Điện Hà Nội

  (NB) Giáo trình Cắt gọt kim loại (MĐ: Phay, bào rãnh cắt đứt) nhằm giúp các bạn trình bày được các các thông số hình học của dao bào rãnh, cắt đứt. Trình bày được các các thông số hình học của dao phay rãnh. Nhận dạng được các bề mặt, lưỡi cắt, thông số hình học của dao bào, dao phay rãnh, cắt đứt. Mài được dao bào rãnh, cắt đứt đạt...

   34 p vcmi 31/05/2021 45 0

 • Giáo trình Cắt gọt kim loại (MĐ: Tiện cơ bản)

  Giáo trình Cắt gọt kim loại (MĐ: Tiện cơ bản)

  (NB) Giáo trình Cắt gọt kim loại (MĐ: Tiện cơ bản) nhằm giúp các bạn giải thích được tầm quan trọng và ý nghĩa của nội qui và những qui định khi thực tập tại xưởng máy công cụ. Phân tích được nguyên lý gia công, độ chính xác đạt được khi gia công trên máy tiện vạn năng. Giải thích được các yếu tố cắt gọt trong quá trình tiện trên máy...

   287 p vcmi 31/05/2021 49 0

 • Giáo trình Cắt gọt kim loại (MĐ: Tiện ren)

  Giáo trình Cắt gọt kim loại (MĐ: Tiện ren)

  (NB) Giáo trình Cắt gọt kim loại (MĐ: Tiện ren) nhằm giúp các bạn trình bày được các các thông số hình học của dao tiện ren tam giác , ren vuông, ren thang ngoài và trong. Nhận dạng được các bề mặt, lưỡi cắt, thông số hình học của dao tiện ren tam giác, ren vuông, ren thang ngoài và trong. Mài được dao tiện ren tam giác, ren vuông, ren thang ngoài và trong...

   93 p vcmi 31/05/2021 46 0

 • Giáo trình Cắt gọt kim loại (MĐ: Tiện nâng cao)

  Giáo trình Cắt gọt kim loại (MĐ: Tiện nâng cao)

  (NB) Giáo trình Cắt gọt kim loại (MĐ: Tiện nâng cao) có ý nghĩa và vai trò quan trọng, người học được trang bị những kiến thức, kỹ năng sử dụng dụng cụ thiết bị và thực hiện tiện lệch tâm, tiện định hình được các chi tiết trên máy tiện đúng quy trình, đạt yêu cầu kỹ thuật.

   41 p vcmi 31/05/2021 52 0

 • Giáo trình Cắt gọt kim loại (MĐ: Gia công CNC cơ bản)

  Giáo trình Cắt gọt kim loại (MĐ: Gia công CNC cơ bản)

  (NB) Giáo trình Cắt gọt kim loại (MĐ: Gia công CNC cơ bản) cung cấp những kiến thức cơ bản về lập được chương trình tiện, phay CNC trên phần mềm điều khiển. So sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa máy công cụ truyền thống vá máy CNC. Mời các bạn cùng tham khảo!

   141 p vcmi 31/05/2021 47 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số