• Ebook Cẩm nang tư duy kĩ thuật: Phần 1

  Ebook Cẩm nang tư duy kĩ thuật: Phần 1

  Phần 1 cuốn Cẩm nang Tư duy kĩ thuật - dựa trên các khái niệm và công cụ tư duy phản biện trình bày các nội dung về khung lập luận kĩ thuật, các đặc trưng trí tuệ cốt yếu cho dân kĩ thuật, tinh thần tư duy phản biện, phân tích các công cụ kĩ thuật,... Mời các bạn xem nội dung chi tiết!

   57 p vcmi 28/04/2022 30 0

 • Ebook Cẩm nang tư duy kĩ thuật: Phần 2

  Ebook Cẩm nang tư duy kĩ thuật: Phần 2

  Cẩm nang tư duy kĩ thuật phần 2 giới thiệu các chuẩn phổ quát cốt yếu cho lập luận kĩ thuật vững chắc, sử dụng các chuẩn trí tuệ để đánh giá cấc đặc điểm thiết kế, đánh giá đồ họa, đánh giá lập luận của tác giả hay kĩ sư. Mời các bạn xem nội dung chi tiết!

   53 p vcmi 28/04/2022 30 0

 • Ebook Bài tập giải sẵn - Giải tích II & III: Phần 2

  Ebook Bài tập giải sẵn - Giải tích II & III: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Bài tập giải sẵn giải tích II & III (Tích phân hàm nhiều biến, phương trình vi phân, lý thuyết chuỗi)" bao gồm các bài tập giải tích iii và các đề giải tích Học kỳ III 2004-2008. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   235 p vcmi 17/03/2022 35 0

 • Ebook Bài tập giải sẵn - Giải tích II & III: Phần 1

  Ebook Bài tập giải sẵn - Giải tích II & III: Phần 1

  Cuốn sách "Bài tập giải sẵn giải tích II & III (Tích phân hàm nhiều biến, phương trình vi phân, lý thuyết chuỗi)" được chia thành 2 phần ebook, phần 1 cung cấp cho người đọc các bài tập giải tích II bao gồm: Áp dụng phép tính vi phân vào hình học, tích phân bội, tích phân phụ thuộc tham số, tích phân đường và mặt, các đề giải tích học kỳ II...

   386 p vcmi 17/03/2022 36 0

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam (200 trang)

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam (200 trang)

  Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam giới thiệu với người học một số đường lối chủ yếu, cốt lõi của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng của dân tộc. Tuy nhiên, nội dung chủ yếu tập trung vào các đường lối của quá trình đổi mới. Ngoài chương mở đầu, môn học này được biên soạn thành 8 chương gồm: Sự ra đời của...

   200 p vcmi 18/02/2022 37 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - ThS. Lương Thị Thúy Nga

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - ThS. Lương Thị Thúy Nga

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh với mục tiêu giúp các bạn nắm vững được những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về: vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc, về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, về dân...

   101 p vcmi 18/02/2022 31 0

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (Học phần 1)

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (Học phần 1)

  Học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin học phần 1 là phần thứ nhất của môn học Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Nội dung của môn học bao gồm 4 chương, nghiên cứu những quy luật vận động, phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy; xây dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, vận...

   92 p vcmi 18/02/2022 36 0

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (Học phần 2)

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (Học phần 2)

  Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, học phần 2 là học phần bao gồm những nội dung cơ bản của phần Kinh tế Chính trị Mác - Lênin và Chủ nghĩa xã hội khoa học. Nội dung của học phần là những quy luật kinh tế của xã hội, đặc biệt là những quy luật kinh tế của quá trình ra đời, phát triển, suy tàn của phương thức sản xuất tư...

   122 p vcmi 18/02/2022 31 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Phần 1 - Huỳnh Hữu Dinh

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Phần 1 - Huỳnh Hữu Dinh

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Phần 1, cung cấp cho người học những kiến thức như: Ma trận và định thức; hệ phương trình tuyến tính; Không gian vector. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung bài giảng!

   152 p vcmi 18/02/2022 41 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Phần 2 - Huỳnh Hữu Dinh

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Phần 2 - Huỳnh Hữu Dinh

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Đại số tuyến tính: Phần 2, cung cấp cho người học những kiến thức như: Ánh xạ tuyến tính; dạng song tuyến tính và dạng toàn phương. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung bài giảng!

   82 p vcmi 18/02/2022 41 0

 • Ebook Kỹ năng mềm - PGS. TSKH Bùi Loan Thùy, PGS. TS Phạm Đình Nghiệm

  Ebook Kỹ năng mềm - PGS. TSKH Bùi Loan Thùy, PGS. TS Phạm Đình Nghiệm

  Kỹ năng mềm là thuật ngữ dùng để chỉ các kỹ năng thuộc về tính cách con người, không mang tính chuyên môn, không thể sờ nắm được. Đây là một khái niệm rộng. Kỹ năng mềm bao hàm trong nó rất nhiều kỹ năng như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giải...

   127 p vcmi 28/11/2021 58 0

 • Giáo trình Toán cao cấp B1 (Phần giải tích): Phần 1

  Giáo trình Toán cao cấp B1 (Phần giải tích): Phần 1

  Giáo trình Toán cao cấp B1: Phần giải tích - Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới hạn và liên tục của hàm số; Phép tính vi phân của hàm một biến. Mời các bạn cùng tham khảo!

   72 p vcmi 31/08/2021 72 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số