• Giáo trình Kĩ thuật điện: Phần 1

  Giáo trình Kĩ thuật điện: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Kĩ thuật điện" trình bày các nội dung 5 chương đầu bao gồm: Giới thiệu, mạch điện trở, điện kháng và dung kháng, quá trình quá độ, quá trình dừng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   251 p vcmi 26/08/2023 3 0

 • Giáo trình Kĩ thuật điện: Phần 2

  Giáo trình Kĩ thuật điện: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Kĩ thuật điện" trình bày các nội dung 3 chương cuối bao gồm: Đáp ứng tần số, mạch lọc và cộng hưởng, mạch từ và biến thế, máy điện một chiều, máy điện xoay chiều. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   200 p vcmi 26/08/2023 4 0

 • Ebook Electrician's troubleshooting and teesting pocked guide (3rd edition): Part 1

  Ebook Electrician's troubleshooting and teesting pocked guide (3rd edition): Part 1

  Part 1 book "Electrician's troubleshooting and teesting pocked guide" includes content: Analog test instruments; digital multimeters; troubleshooting basics; troubleshooting dry type transformers; troubleshooting luminaires (lighting fixtures).

   104 p vcmi 26/08/2023 0 0

 • Ebook Electrician's troubleshooting and teesting pocked guide (3rd edition): Part 2

  Ebook Electrician's troubleshooting and teesting pocked guide (3rd edition): Part 2

  Part 2 book "Electrician's troubleshooting and teesting pocked guide" includes content: Troubleshooting electric motors; troubleshooting motor bearings; troubleshooting relays and contactors; troubleshooting power quality problems; troubleshooting with infrared thermography.

   138 p vcmi 26/08/2023 0 0

 • Giáo trình Thực hành sửa chữa, vận hành máy điện tại doanh nghiệp (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Trung cấp/Cao đẳng)

  Giáo trình Thực hành sửa chữa, vận hành máy điện tại doanh nghiệp (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Trung cấp/Cao đẳng)

  Giáo trình "Thực hành sửa chữa, vận hành máy điện tại doanh nghiệp (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Trung cấp/Cao đẳng)" được biên soạn nhằm giúp người học tổng hợp các kiến thức lý thuyết đã được học, trải nghiệm kỹ năng thực hành vào chuyên môn cụ thể; nâng cao kỹ năng nghề nghiệp sửa chữa, vận hành máy điện, rèn luyện kỹ năng...

   87 p vcmi 26/08/2023 1 0

 • Giáo trình Mạch điện (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Trung cấp)

  Giáo trình Mạch điện (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Trung cấp)

  Giáo trình "Mạch điện (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Trung cấp)" cung cấp cho người học kiến thức về: khái quát chung về mạch điện; khái niệm cơ bản về mạch điện; mạch điện một chiều; dòng điện xoay chiều hình sin; mạch điện xoay chiều ba pha. Mời các bạn cùng tham khảo!

   86 p vcmi 26/08/2023 0 0

 • Giáo trình Nhập môn nghề Điện công nghiệp (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Trung cấp)

  Giáo trình Nhập môn nghề Điện công nghiệp (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Trung cấp)

  Giáo trình "Nhập môn nghề Điện công nghiệp (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Trung cấp)" được biên soạn nhằm giúp người học trình bày được tổng quan về chương trình đào tạo nghề điện công nghiệp; liệt kê được đầy đủ tên của tất cả các giảng viên khoa Điện; nêu được chức năng một số phòng ban có liên quan trong quá trình học; phân...

   51 p vcmi 26/08/2023 1 0

 • Giáo trình Điều khiển điện khí nén cơ bản (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Trung cấp/Cao đẳng)

  Giáo trình Điều khiển điện khí nén cơ bản (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Trung cấp/Cao đẳng)

  Giáo trình "Điều khiển điện khí nén cơ bản (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Trung cấp/Cao đẳng)" cung cấp cho người học kiến thức về: khái quát về khí nén; máy khí nén và thiết bị xử lý khí nén; thiết bị phân phối và cơ cấu chấp hành; các phần tử trong hệ thống điều khiển khí nén;...

   99 p vcmi 26/08/2023 0 0

 • Giáo trình Quản lý & tiết kiệm năng lượng điện (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Trung cấp)

  Giáo trình Quản lý & tiết kiệm năng lượng điện (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Trung cấp)

  Giáo trình "Quản lý & tiết kiệm năng lượng điện (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Trung cấp)" được biên soạn nhằm giúp người học tổng hợp và phân tích được các cơ sở quản lý và tiết kiệm năng lượng; áp dụng các phương thức quản lý và tiết kiệm năng lượng vào đời sống sinh hoạt và công nghiệp.

   80 p vcmi 26/08/2023 1 0

 • Giáo trình Trang bị điện 2 (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng/Trung cấp)

  Giáo trình Trang bị điện 2 (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng/Trung cấp)

  Giáo trình Trang bị điện 2 (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng/Trung cấp) được biên soạn nhằm cung cấp cho người học phân tích đúng qui trình làm việc và yêu cầu về trang bị điện cho máy cắt gọt kim loại (máy khoan, tiện, phay...); trình bày đúng nguyên lý làm việc và yêu cầu về trang bị điện cho cơ cấu sản xuất (băng tải, cầu trục,...

   77 p vcmi 26/08/2023 0 0

 • Giáo trình Khí cụ điện (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Trung cấp)

  Giáo trình Khí cụ điện (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Trung cấp)

  Giáo trình Khí cụ điện (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Trung cấp) cung cấp cho người học kiến thức về: khí cụ điện đóng cắt; khí cụ điện bảo vệ; khí cụ điện điều khiển;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   101 p vcmi 26/08/2023 0 0

 • Giáo trình Cung cấp điện (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Trung cấp)

  Giáo trình Cung cấp điện (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Trung cấp)

  Giáo trình "Cung cấp điện (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Trung cấp)" được biên soạn nhằm giúp người học hiểu được các kiến thức cơ bản về hệ thống cung cấp điện; nắm và tính toán được phụ tải điện; các dạng tổn thất công suất, tổn thất điện năng, tổn thất điện áp xảy ra trên các phần tử trong quá trình truyền tải điện;...

   100 p vcmi 26/08/2023 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vcmi
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERvcmi289980vi