• Giáo trình Kỹ thuật đồ họa máy tính

  Giáo trình Kỹ thuật đồ họa máy tính

  Nội dung giáo trình tập trung vào các vấn đề chính trong 5 chương như sau: Chương 1 - Tổng quan về đồ họa máy tính; chương 2 - Đồ họa 2 chiều; chương 3 - Đồ họa 3 chiều; chương 4 - Các hệ màu; chương 5 - Các kỹ thuật đồ họa trong bộ Công cụ Adobe After Effect. Mời các bạn cùng tham khảo!

   107 p vcmi 31/08/2021 7 0

 • Giáo trình Công nghệ Java

  Giáo trình Công nghệ Java

  Nội dung của giáo trình bao gồm 7 chương: Chương 1 giới thiệu tổng quan về ngôn ngữ lập trình Java; Chương 2 trình bày những khái niệm căn bản về lập trình Java; chương 3 trình bày chi tiết các khái niệm về lớp, lớp nội, đối tượng, kế thừa…; chương 4 giới thiệu lập trình giao diện bằng SWING; chương 5 trình bày về luồng và tập tin như luồng...

   226 p vcmi 31/08/2021 7 0

 • Giáo trình Thiết kế web đa nền tảng

  Giáo trình Thiết kế web đa nền tảng

  Giáo trình Thiết kế web đa nền tảng gồm có 5 bài, trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản như: Tổng quan về HTML 5 & CSS3, giới thiệu responsive, viewport trong thiết kế responsive, media queries, CSS gridview. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   31 p vcmi 31/08/2021 10 0

 • Giáo trình Nhập môn thiết kế website

  Giáo trình Nhập môn thiết kế website

  Giáo trình Nhập môn thiết kế website gồm có 5 chương, trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản như: Tổng quan về Ubuntu, cài đặt hệ điều hành Ubuntu, cấu trúc hệ thống, cài đặt và gỡ bỏ phần mềm, sử dụng github trên Ubuntu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   58 p vcmi 31/08/2021 7 0

 • Giáo trình Khắc phục lỗi và debug website

  Giáo trình Khắc phục lỗi và debug website

  Giáo trình Khắc phục lỗi và debug website gồm có 3 chương, trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản như: Tổng quan về debug, debug javascript, debug php. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   36 p vcmi 31/08/2021 7 0

 • Giáo trình môn học/mô đun: Lập trình PHP căn bản (Ngành/nghề: Thiết kế trang web) - Phần 1

  Giáo trình môn học/mô đun: Lập trình PHP căn bản (Ngành/nghề: Thiết kế trang web) - Phần 1

  Giáo trình Lập trình PHP căn bản giúp cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình PHP cũng như kỹ năng lập trình mã nguồn mở. Cấu trúc chung của giáo trình này bao gồm 10 đơn vị bài học. Nội dung chính của 5 chương đầu bao gồm các bài về: Tổng quan về PHP, ngôn ngữ PHP, phép toán và phát biểu có điều kiện, biến form và...

   68 p vcmi 30/06/2021 13 0

 • Giáo trình môn học/mô đun: Lập trình PHP căn bản (Ngành/nghề: Thiết kế trang web) - Phần 2

  Giáo trình môn học/mô đun: Lập trình PHP căn bản (Ngành/nghề: Thiết kế trang web) - Phần 2

  Giáo trình môn học/mô đun: Lập trình PHP căn bản (Ngành/nghề: Thiết kế trang web) - Phần 2 gồm có những bài học sau: Hàm và tập tin trong PHP; chuỗi, mảng và kiểu DateTime; My SQL; PHP và database; xoá, cập nhật dữ liệu dạng mảng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   115 p vcmi 30/06/2021 12 0

 • Bài giảng SQL server 1

  Bài giảng SQL server 1

  Bài giảng SQL server 1 gồm có 3 chương với những nội dung chính sau: Tổng quan về SQL, ngôn ngữ thao tác dữ liệu, ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   79 p vcmi 31/05/2021 18 0

 • Bài giảng SQL server 2

  Bài giảng SQL server 2

  Bài giảng SQL server 2 gồm có 5 chương với những nội dung chính sau: Thủ tục lưu trữ, trigger, hàm, bảo mật trong SQL, giao tác SQL. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   43 p vcmi 31/05/2021 17 0

 • Bài giảng Modul 3 Thực hành an toàn trên công trường xây dựng - Bài 2

  Bài giảng Modul 3 Thực hành an toàn trên công trường xây dựng - Bài 2

  Bài giảng Modul 3 Thực hành an toàn trên công trường xây dựng nằm trong bộ bài giảng về An toàn lao động trong Xây dựng và Công nghiệp. Bài 2 của modul sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về LOTO (Khóa/Dán nhãn) trong xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   15 p vcmi 26/04/2021 25 0

 • Bài giảng Modul 3 Thực hành an toàn trên công trường xây dựng - Bài 3

  Bài giảng Modul 3 Thực hành an toàn trên công trường xây dựng - Bài 3

  Bài giảng Modul 3 Thực hành an toàn trên công trường xây dựng nằm trong bộ bài giảng về An toàn lao động trong Xây dựng và Công nghiệp. Bài 3 của modul sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về TBM (Tool Box Meeting) - Họp giao ban/giao ca trong xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   24 p vcmi 26/04/2021 25 0

 • Bài giảng Phát triển ứng dụng web: Bài 4 - Lê Đình Thanh

  Bài giảng Phát triển ứng dụng web: Bài 4 - Lê Đình Thanh

  Bài giảng Phát triển ứng dụng web: Bài 4 giúp người học hiểu về "Công nghệ ASP". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Kiến trúc của ứng dụng Web động, kết nối dữ liệu bằng ADO, tạo dự án web động với ASP. Mời các bạn cùng tham khảo!

   27 p vcmi 29/03/2021 35 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số