• Đề thi tốt nghiệp CĐ Nghề Hàn khoá I - HTH16

  Đề thi tốt nghiệp CĐ Nghề Hàn khoá I - HTH16

  Đề thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề khóa I (2007 - 2010) nghề Hàn - HTH16 (Phần thực hành) giúp cho các bạn sinh viên cao đẳng nghề Hàn có thêm tài liệu ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

   11 p vcmi 10/11/2020 49 0

 • Đề thi tốt nghiệp CĐ Nghề Hàn khoá I - HTH06

  Đề thi tốt nghiệp CĐ Nghề Hàn khoá I - HTH06

  Đề thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề khóa I (2007 - 2010) nghề Hàn - HTH06 (Phần thực hành) giúp cho các bạn sinh viên cao đẳng nghề Hàn có thêm tài liệu ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

   11 p vcmi 10/11/2020 41 0

 • Đề thi tốt nghiệp CĐ Nghề Hàn khoá I - HTH07

  Đề thi tốt nghiệp CĐ Nghề Hàn khoá I - HTH07

  Mời các bạn tham khảo đề thi của Tổng cục Dạy nghề môn Hàn (Phần thực hành) kỳ thi tốt nghiệp cao đẳng, phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập, thi cử và có thêm kiến thức làm quen với dạng đề trước khi thi tốt nghiệp.

   10 p vcmi 10/11/2020 43 0

 • Đề thi tốt nghiệp CĐ Nghề Hàn khoá I - HTH08

  Đề thi tốt nghiệp CĐ Nghề Hàn khoá I - HTH08

  Mời các bạn tham khảo đề thi của Tổng cục Dạy nghề môn Hàn (Phần thực hành) kỳ thi tốt nghiệp cao đẳng, phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập, thi cử và có thêm kiến thức làm quen với dạng đề trước khi thi tốt nghiệp.

   10 p vcmi 10/11/2020 38 0

 • Đề thi tốt nghiệp CĐ Nghề Hàn khoá I - HTH45

  Đề thi tốt nghiệp CĐ Nghề Hàn khoá I - HTH45

  Đề thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề khóa I (2007 - 2010) Nghề Hàn - HTH45 gồm 2 bài tập thực hành với phần hướng dẫn cụ thể. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc nghiên cứu và ôn thi tốt nghiệp chuyên môn Nghề.

   10 p vcmi 10/11/2020 47 0

 • Đề thi tốt nghiệp CĐ Nghề Hàn khoá I - HTH11

  Đề thi tốt nghiệp CĐ Nghề Hàn khoá I - HTH11

  Đề thi tốt nghiệp CĐ Nghề Hàn khoá I - HTH11 (Phần thực hành) giúp cho các bạn sinh viên cao đẳng nghề Hàn có thêm tài liệu ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

   11 p vcmi 10/11/2020 48 0

 • Đề thi tốt nghiệp CĐ Nghề Hàn khoá I - HTH12

  Đề thi tốt nghiệp CĐ Nghề Hàn khoá I - HTH12

  Mời các bạn tham khảo đề thi của Tổng cục Dạy nghề môn Hàn (Phần thực hành) kỳ thi tốt nghiệp cao đẳng, phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập, thi cử và có thêm kiến thức làm quen với dạng đề trước khi thi tốt nghiệp.

   11 p vcmi 10/11/2020 32 0

 • Đề thi tốt nghiệp CĐ Nghề Hàn khoá I - HTH13

  Đề thi tốt nghiệp CĐ Nghề Hàn khoá I - HTH13

  Mời các bạn tham khảo đề thi của Tổng cục Dạy nghề môn Hàn (Phần thực hành) kỳ thi tốt nghiệp cao đẳng, phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập, thi cử và có thêm kiến thức làm quen với dạng đề trước khi thi tốt nghiệp.

   11 p vcmi 10/11/2020 39 0

 • Đề thi tốt nghiệp CĐ Nghề Hàn khoá I - HTH20

  Đề thi tốt nghiệp CĐ Nghề Hàn khoá I - HTH20

  Đề thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề khóa I (2007 - 2010) nghề Hàn - HTH20 gồm 2 bài tập thực hành kèm hướng dẫn cụ thể. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc nghiên cứu và ôn thi tốt nghiệp chuyên môn Nghề.

   10 p vcmi 10/11/2020 39 0

 • Đề thi tốt nghiệp CĐ Nghề Hàn khoá I - HTH21

  Đề thi tốt nghiệp CĐ Nghề Hàn khoá I - HTH21

  Đề thi tốt nghiệp CĐ Nghề Hàn khoá I - HTH21 (Phần thực hành) giúp cho các bạn sinh viên cao đẳng nghề Hàn có thêm tài liệu ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

   11 p vcmi 10/11/2020 52 0

 • Đề thi tốt nghiệp CĐ Nghề Hàn khoá I - HTH47

  Đề thi tốt nghiệp CĐ Nghề Hàn khoá I - HTH47

  Mời các bạn tham khảo đề thi của Tổng cục Dạy nghề môn Hàn (Phần thực hành) kỳ thi tốt nghiệp cao đẳng, phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập, thi cử và có thêm kiến thức làm quen với dạng đề trước khi thi tốt nghiệp.

   10 p vcmi 10/11/2020 40 0

 • Đề thi tốt nghiệp CĐ Nghề Hàn khoá I - HTH18

  Đề thi tốt nghiệp CĐ Nghề Hàn khoá I - HTH18

  Mời các bạn tham khảo đề thi của Tổng cục Dạy nghề môn Hàn (Phần thực hành) kỳ thi tốt nghiệp cao đẳng, phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập, thi cử và có thêm kiến thức làm quen với dạng đề trước khi thi tốt nghiệp.

   11 p vcmi 10/11/2020 32 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số