• Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện: Chương 2 - TS. Nguyễn Việt Sơn

  Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện: Chương 2 - TS. Nguyễn Việt Sơn

  Bài giảng "Mạch tuyến tính ở chế độ xác lập điều hòa" cung cấp cho người học các kiến thức: Hàm điều hòa và các đại lượng đặc trưng; số phức - Biểu diễn hàm điều hòa trong miền ảnh phức; phản ứng của một nhánh với kích thích điều hòa, dạng ảnh phức của các luật cơ bản trong mô hình mạch Kirchhoff. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p vcmi 10/11/2020 109 0

 • Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện: Chương 8 - TS. Nguyễn Việt Sơn

  Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện: Chương 8 - TS. Nguyễn Việt Sơn

  Bài giảng "Mạch điện ba pha" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, mạch ba pha đối xứng và không đối xứng tải tĩnh, tính và đo công suất mạch điện ba pha, mạch ba pha có tải động - Phương pháp thành phần đối xứng, phân tích mạch ba pha không đối xứng bằng phương pháp thành phần đối xứng.

   41 p vcmi 10/11/2020 108 0

 • Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện: Chương 3 - TS. Nguyễn Việt Sơn

  Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện: Chương 3 - TS. Nguyễn Việt Sơn

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp dòng nhánh, phương pháp thế nút, phương pháp dòng vòng, khái niệm về graph Kirchhoff, các định lý về lập phương trình Kirchhoff, ma trận cấu trúc A, B, lập phương trình bằng ma trận cấu trúc. Mời các bạn cùng tham khảo

   32 p vcmi 10/11/2020 106 0

 • Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện: Chương 1 - TS. Nguyễn Việt Sơn

  Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện: Chương 1 - TS. Nguyễn Việt Sơn

  Bài giảng "Khái niệm về mô hình mạch Kirchhoff" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về mô hình trường, mô hình hệ thống, các hiện tượng cơ bản trong mô hình mạch Kirchhoff, các luật cơ bản trong mô hình mạch Kirchhoff, nội dung bài toán mạch. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p vcmi 10/11/2020 106 0

 • Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện: Chương 9 - TS. Nguyễn Việt Sơn

  Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện: Chương 9 - TS. Nguyễn Việt Sơn

  Bài giảng "Khái niệm cơ bản về quá trình quá độ trong hệ thống" cung cấp cho người học các kiến thức: Quá trình quá độ trong hệ thống, tính liên tục và mở rộng tính khả vi của quá trình, sơ kiện và phương pháp tính sơ kiện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p vcmi 10/11/2020 104 0

 • Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Bài 7

  Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Bài 7

  Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Bài 7 trang bị cho người học những nội dung kiến thức như: Máy điện không đồng bộ, cấu tạo stator, cấu tạo rotor dây quấn, cấu tạo rotor lồng sóc, hoạt động của động cơ không đồng bộ, phân tích động cơ không đồng bộ hai cực,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p vcmi 10/11/2020 102 0

 • Bài giảng Nhập môn điện toán - Chương 1 (Phần 1): Khái niệm cơ bản

  Bài giảng Nhập môn điện toán - Chương 1 (Phần 1): Khái niệm cơ bản

  Bài giảng Nhập môn điện toán: Chương 1 (Phần 1): Khái niệm cơ bản cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa sơ khởi về máy tính số, lịch sử phát triển máy tính số, hệ thống số đếm, biểu diễn dữ liệu, luận lý máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   92 p vcmi 10/11/2020 102 0

 • Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện: Chương 10 - TS. Nguyễn Việt Sơn

  Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện: Chương 10 - TS. Nguyễn Việt Sơn

  Bài giảng "Các phương pháp tính quá trình quá độ trong mạch điện tuyến tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp tích phân kinh điển, phương pháp tích phân Duyamen và hàm Green, phương pháp toán tử Laplace. Mời các bạn cùng tham khảo.

   57 p vcmi 10/11/2020 101 0

 • Đề thi tốt nghiệp và đáp án CĐ nghề khoá 2 môn Điện công nghiệp (2008-2011) - Mã: ĐCN - LT 05 - Phần lý thuyết

  Đề thi tốt nghiệp và đáp án CĐ nghề khoá 2 môn Điện công nghiệp (2008-2011) - Mã: ĐCN - LT 05 - Phần lý thuyết

  Đề thi môn điện công nghiệp phần lý thuyết chuyên môn nghề của trường Đại học Hutech mã đề thi: ĐCN - LT05, dành cho các bạn sinh viên ngành điện tham khảo, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp.

   8 p vcmi 09/11/2020 101 0

 • Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Bài 2

  Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Bài 2

  Bài 2 cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về vectơ pha và mạch công suất 3 pha bao gồm mạch từ, hỗ cảm. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học bộ môn Thiết bị điện và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập, nghiên cứu.

   20 p vcmi 10/11/2020 100 0

 • Đề thi tốt nghiệp và đáp án CĐ nghề khoá 2 môn Điện công nghiệp (2008-2011) - Mã: ĐCN - LT 06, ĐCN - LT 07- Phần lý thuyết

  Đề thi tốt nghiệp và đáp án CĐ nghề khoá 2 môn Điện công nghiệp (2008-2011) - Mã: ĐCN - LT 06, ĐCN - LT 07- Phần lý thuyết

  Mời các bạn tham khảo đề thi của Tổng cục Dạy nghề môn Điện công nghiệp kỳ thi tốt nghiệp cao đẳng, mã đề ĐCN - LT 06 và ĐCN - LT 07 phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập, thi cử và có thêm kiến thức làm quen với dạng đề trước khi thi tốt nghiệp.

   12 p vcmi 09/11/2020 99 0

 • Đề thi tốt nghiệp và đáp án CĐ nghề khoá 2 môn Điện công nghiệp (2008-2011) - Mã: ĐCN - LT 09, ĐCN - LT 10- Phần lý thuyết

  Đề thi tốt nghiệp và đáp án CĐ nghề khoá 2 môn Điện công nghiệp (2008-2011) - Mã: ĐCN - LT 09, ĐCN - LT 10- Phần lý thuyết

  Đề thi và đáp án môn Điện công nghiệp đề số 9 và 10, dành cho các bạn sinh viên ngành điện đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, gồm nội dung: Vẽ sơ đồ nguyên lý (mạch điều khiển và mạch động lực), vẽ sơ đồ mạch điện khống chế 4 động cơ KĐB 3 pha roto lồng sóc.

   10 p vcmi 09/11/2020 98 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số