• Giáo trình Điện kỹ thuật (Nghề: Điện tử công nghiệp - Cao đẳng)

  Giáo trình Điện kỹ thuật (Nghề: Điện tử công nghiệp - Cao đẳng)

  Giáo trình Điện kỹ thuật cung cấp cho người học những kiến thức như: Tĩnh điện; Mạch điện một chiều; Từ trường và cảm ứng điện từ; Dòng điện xoay chiều hình sin; Mạch điện phi tuyến. Mời các bạn cùng tham khảo!

   143 p vcmi 26/06/2022 22 0

 • Giáo trình Điện tử công suất (Nghề: Điện tử công nghiệp - Cao đẳng)

  Giáo trình Điện tử công suất (Nghề: Điện tử công nghiệp - Cao đẳng)

  Giáo trình Điện tử công suất cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về điện tử công suất; công tắc điện tử (van bán dẫn); chỉnh lưu công suất không điều khiển; chỉnh lưu công suất có điều khiển; điều chỉnh điện áp xoay chiều. Mời các bạn cùng tham khảo!

   259 p vcmi 26/06/2022 21 0

 • Giáo trình Đo lường điện tử (Nghề: Điện tử công nghiệp - Cao đẳng)

  Giáo trình Đo lường điện tử (Nghề: Điện tử công nghiệp - Cao đẳng)

  Giáo trình Đo lường điện tử cung cấp cho người học những kiến thức như: Đơn vị kích thước và các tiêu chuẩn; Đo lường và sai số trong đo lường; Thiết bị cơ điện; Đo độ tự cảm và điện dung; Đo điện trở; Máy phát tín hiệu; Đo lường bằng máy hiện sóng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   130 p vcmi 26/06/2022 22 0

 • Bài giảng Điện tử cơ bản: Chương 4 - ThS. Nguyễn Lê Tường

  Bài giảng Điện tử cơ bản: Chương 4 - ThS. Nguyễn Lê Tường

  Bài giảng Điện tử cơ bản: Chương 4 Mạch khuếch đại thuật toán cung cấp cho người học những kiến thức như: Cấu tạo và ký hiệu; đặc tuyến làm việc; phương pháp phân tích Op-amp; các mạch ứng dụng Op-amp; mạch khuếch đại không đảo; mạch đệm; mạch khuếch đại cộng đảo dấu; mạch tích phân;...

   13 p vcmi 26/06/2022 18 0

 • Bài giảng Điện tử cơ bản: Chương 3 - ThS. Nguyễn Lê Tường

  Bài giảng Điện tử cơ bản: Chương 3 - ThS. Nguyễn Lê Tường

  Bài giảng Điện tử cơ bản: Chương 3 Transistor lưỡng cực cung cấp cho người học những kiến thức như: Cấu tạo và ký hiệu; các chế độ hoạt động của transistor BJT; mạch khuyếch đại E chung; mạch khuyếch đại B chung; phân cực BJT; các mạch phân cực BJT;...

   27 p vcmi 26/06/2022 20 0

 • Bài giảng Điện tử cơ bản: Chương 2 - ThS. Nguyễn Lê Tường

  Bài giảng Điện tử cơ bản: Chương 2 - ThS. Nguyễn Lê Tường

  Bài giảng Điện tử cơ bản: Chương 2 Diode và các mạch ứng dụng cung cấp cho người học những kiến thức như: Diode chỉnh lưu; mô hình tương đương; các loại diode; ứng dụng của diode chỉnh lưu; mạch xén;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p vcmi 26/06/2022 22 0

 • Bài giảng Điện tử cơ bản: Chương 1 - ThS. Nguyễn Lê Tường

  Bài giảng Điện tử cơ bản: Chương 1 - ThS. Nguyễn Lê Tường

  Bài giảng Điện tử cơ bản: Chương 1 Vật liệu bán dẫn cung cấp cho người học những kiến thức như: Tinh thể Silicon; Lỗ trống và sự tái hợp; Bán dẫn tinh khiết – loại i; Bán dẫn loại n; Bán dẫn loại p; hiện tượng đánh thủng;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p vcmi 26/06/2022 22 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 6: Mạch tuần tự: Bộ đếm

  Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 6: Mạch tuần tự: Bộ đếm

  Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 6: Mạch tuần tự: Bộ đếm (ThS. Nguyễn Thanh Sang) cung cấp cho học viên những kiến thức về bộ đếm bất đồng bộ (Asynchronous counters); bộ đếm đồng bộ (Synchronous counters); thanh ghi (Register);... Mời các bạn cùng tham khảo!

   69 p vcmi 26/06/2022 19 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 6: Mạch tuần tự: Chốt và Flip-flop

  Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 6: Mạch tuần tự: Chốt và Flip-flop

  Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 6: Mạch tuần tự: Chốt và Flip-flop cung cấp cho học viên những kiến thức về chốt S-R (Set-Reset latch); chốt D (Data latch); Flip-flop D (Data); Flip-lop T (Toggle); Flip-flop S_R(Set_Reset); Flip-Flop J-K;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   33 p vcmi 26/06/2022 19 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 5: Mạch tổ hợp: Mạch tính toán số học

  Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 5: Mạch tổ hợp: Mạch tính toán số học

  Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 5: Mạch tổ hợp: Mạch tính toán số học cung cấp cho học viên những kiến thức về một số mạch logic tổ hợp thông dụng; thiết kế các mạch logic tổ hợp phức tạp sử dụng các mạch logic tổ hợp thông dụng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   38 p vcmi 26/06/2022 20 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 4: Bìa Karnaugh

  Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 4: Bìa Karnaugh

  Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 4: Bìa Karnaugh cung cấp cho học viên những kiến thức về mạch logic số; thiết kế một mạch số; bìa Karnaugh (bản đồ Karnaugh); cổng XOR/XNOR;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   62 p vcmi 26/06/2022 19 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 3: Đại số boolean và các cổng logic

  Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 3: Đại số boolean và các cổng logic

  Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 3: Đại số boolean và các cổng logic cung cấp cho học viên những kiến thức về cổng Logic cơ bản AND, OR, NOT; cổng Logic NAND và NOR; đại số Boolean;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   55 p vcmi 26/06/2022 17 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số