Bài giảng Công nghệ đúc - Chương 4: Một số phương pháp đúc (Phần 1.2)

Bài giảng Công nghệ đúc - Chương 4: Một số phương pháp đúc (Phần 1.2) cung cấp cho học viên những kiến thức về chế tạo ruột, sấy khuôn - ruột, ráp khuôn, dằn khuôn, rót khuôn, phá dỡ khuôn - ruột, làm sạch vật đúc,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!