Bài giảng Công nghệ đúc - Chương 4: Một số phương pháp đúc (Phần 4)

Bài giảng Công nghệ đúc - Chương 4: Một số phương pháp đúc (Phần 4) cung cấp cho học viên những kiến thức về đúc trong khuôn mẫu chảy, bản chất của phương pháp đúc trong khuôn mẫu chảy, vật liệu và phương pháp chế tạo mẫu, vật liệu chế tạo khuôn,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!