Bài giảng Công nghệ đúc - Chương 4: Một số phương pháp đúc (Phần 6)

Bài giảng Công nghệ đúc - Chương 4: Một số phương pháp đúc (Phần 6) cung cấp cho học viên những kiến thức về đúc trong khuôn vỏ mỏng bằng cát nhựa, vật liệu và hỗn hợp làm khuôn cát nhựa, cát nhựa đông rắn nóng, cát nhựa đông rắn nguội,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!