Bài giảng Kế toán quản trị 2: Phần 1

Bài giảng Kế toán quản trị 2: Phần 1 có nội dung trình bày về định giá bán sản phẩm; cơ cấu kinh tế và vai trò của định giá bán sản phẩm; phân tích biến động chi phí sản xuất kinh doanh; trình tự chung về phân tích biến động chi phí sản xuất kinh doanh; phân bổ chi phí ở bộ phận phục vụ và lập báo cáo bộ phận;... Mời các bạn cùng tham khảo!