Bài giảng Lập trình mạng: Chương 1 - Trương Đình Huy

Bài giảng Lập trình mạng: Chương 1 Giới thiệu các mô hình lập trình mạng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về lập trình mạng; Giao thức Internet. Mời các bạn cùng tham khảo!