Bài giảng Mạng không dây: Chương 2 - Lương Minh Huấn

Bài giảng "Mạng không dây - Chương 2: Các thiết bị hạ tầng của mạng WLAN" gồm 4 phần trình bày các nội dung: Điểm truy cập AP, các chế độ hoạt động AP, các thiết bị của máy trạm trong WLAN, cách thức thiết kế hệ thống mạng WLAN. Mời các bạn cùng tham khảo.