Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Những vân đề cơ bản - Nguyễn Anh Hào

Bài giảng phân tích thiết kế hệ thống Những vân đề cơ bản giới thiệu các yếu tố tạo thành hệ thống, các tính chất của hệ thống, phân loại tiến trình, dữ liệu và thông tin, thành phần cơ bản của hệ thống xử lý tin. Mời các bạn tham khảo.