Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin quản lý: Các hệ thống thông tin chức năng - Nguyễn Anh Hào

giới thiệu nội dung về : hệ thống thông tin tiếp thị - bán hàng, hệ thống thông tin quản lý sản xuất, hệ thống thông tin quản lý nhân lực, hệ thống thông tin tài chính – kế toán, hệ thống thông tin quản lý văn phòng. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.