Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Active Directory

Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Active Directory cung cấp cho học viên những kiến thức về Active Directory (AD) là gì, kiến trúc Active Directory, cài đặt Active Directory Domain Services (AD-DS), đối tượng Active Directory, lược đồ Active Directory, quy ước đặt tên trong Active Directory,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!