Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Bảo mật hệ thống với Windows Firewall

Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Bảo mật hệ thống với Windows Firewall cung cấp cho học viên những kiến thức tổng quan về Windows Firewall, Windows Firewall with Advanced Security, cấu hình các qui tắc Firewall, các qui tắc bảo mật nối kết, giám sát Windows Firewall with Advanced Security;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!