Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Các nguyên tắc quản trị mạng

Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Các nguyên tắc quản trị mạng cung cấp cho học viên những kiến thức về nguyên tắc quản trị mạng: tính đơn giản – Simplicity, tính trong sáng – Clarity, tính tổng quát – Generality, tính tự động hoá – Automation, tính truyền thông – Communication, tính cơ bản đầu tiên – Basic first,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!