Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Quản trị dịch vụ tên miền (Domain name system - DNS)

Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Quản trị dịch vụ tên miền (Domain name system - DNS) cung cấp cho học viên những kiến thức về DNS là gì, vai trò máy chủ DNS, cơ sỡ dữ liệu của DNS, cài đặt và cấu hình DNS, tên miền DNS – tổ chức, tổng quan về hệ thống không gian tên miền,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!