Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Quản trị và bảo trì mạng

Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Quản trị và bảo trì mạng cung cấp cho học viên những kiến thức về hỗ trợ khách hàng - hepldesks, dự phòng – backup, tính bắt buộc của hệ thống hướng dẫn, xây dựng hệ thống hỗ trợ phục vụ 24/7, phần mềm hỗ trợ khách hàng,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!