Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Sao lưu và khôi phục hệ thống Domain

Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Sao lưu và khôi phục hệ thống Domain cung cấp cho học viên những kiến thức về giám sát Active Directory, quản trị cơ sở dữ liệu Active Directory, Active Directory Recycle Bin, sao lưu và khôi phục AD DS và Domain Controllers,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!