Bài giảng Toán 2: Chương 4 - ĐH Bách khoa TP. HCM

Bài giảng "Toán 2 - Chương 4: Hạng của một ma trận & ma trận nghịch đảo" cung cấp cho người học các kiến thức: Các phép biến đổi sơ cấp trên một ma trận, định nghĩa ma trận bậc thang, định nghĩa hạng của một ma trận, ma trận nghịch đảo.