Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo cung cấp cho học viên các kiến thức về biến đổi Z; biến đổi Z; tính chất của biến đổi Z; biến đổi Z ngược; hệ thống tuyến tính bất biến trong miền Z; phương pháp phân tích thành chuỗi lũy thừa; phương pháp khai triển phân số từng phần;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!