Ebook Kỹ thuật xử lý sự cố công trình xây dựng (Tập 3): Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Kỹ thuật xử lý sự cố công trình xây dựng (Tập 3), phần 2 trình bày các nội dung: Xử lý sự cố thấm dột; xử lý sự cố công trình trang trí, cửa và nền sàn; vật liệu dùng để xử lý sự cố. Đây là một Tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Xây dựng và các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật đang làm việc tại các công trình xây dựng dùng làm Tài liệu học tập và nghiên cứu.