Giáo trình An toàn lao động, điện lạnh và vệ sinh công nghiệp - Nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí - Trình độ: Cao đẳng nghề

Giáo trình An toàn lao động, điện lạnh và vệ sinh công nghiệp với mục tiêu chính là trình bày được các quy định pháp quy của nhà nước về an toàn vệ sinh lao động. Trình bày được phương pháp phòng tránh và sơ cứu người khi gặp tai nạn; Áp dụng các quy định pháp quy của nhà nước về an toàn và vệ sinh lao động vào nghề; Sơ cứu được khi gặp các tai nạn, khắc phục và giảm thiệt hại về người và thiết bị khi xảy ra mất an toàn.