Giáo trình Bảo dưỡng các máy thi công mặt đường liên quan (Nghề: Vận hành máy thi công mặt đường)

Giáo trình Bảo dưỡng các máy thi công mặt đường liên quan này nhằm giới thiệu cơ bản có hệ thống về quy trình thao tác lái máy và các phương pháp thi công để qua đó người học có thể áp dụng vào thực tế các địa hình mà sử dụng phương pháp thi công phù hợp nhằm phát huy hết khả năng của máy, đưa năng suất của máy lên cao nhất.