Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa bơm cao áp (Ngành:Công nghệ ô tô)

Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa bơm cao áp cung cấp cho người học các kiến thức: Bơm cao áp tập trung PE điều khiển bằng điện tử; Sửa chữa và bảo dưỡng bơm cao áp tập trung PE điều khiển bằng điện tử; Cấu tạo bơm cao áp phân phối VE điều khiển bằng điện tử; Sửa chữa và bảo dưỡng bơm cao áp phân phối VE điều khiển băng điện tử; Bảo dưỡng hệ thống sấy nóng nhiên liệu và điều khiển ECU.