Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điều hòa trên ô tô (Ngành:Công nghệ ô tô)

Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điều hòa trên ô tô cung cấp cho người học các kiến thức: Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống điều hòa không khí trên ô tô; Kỹ thuật tháo – lắp hệ thống điều hòa không khí trên ô tô; Kỹ thuật kiểm tra và chẩn đoán hệ thống điều hòa không khí trên ô tô; Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trên ô tô.