Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa trang bị điện 2 (Ngành:Công nghệ ô tô)

Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa trang bị điện 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về trang bị điện trên ô tô; Bảo dưỡng động cơ điện; Bảo dưỡng điện thân xe; Sửa chữa hệ thống cung cấp điện; Sửa chữa hệ thống khởi động; Sữa chữa hệ thống đánh lửa; Sửa chữa hệ thống điện thân xe.