Giáo trình Bơm, quạt, máy nén: Phần 2

Giáo trình “Bơm, quạt, máy nén” gồm 8 chương có nội dung đề cập đến các lý thuyết cơ bản về các loại máy bơm chất lỏng và chất khí, các loại máy quạt và máy nén khí dùng trong công nghiệp và dân dụng, làm cơ sở cho sinh viên chuyên ngành “Công nghệ Nhiệt – Điện lạnh” hiểu rõ về các loại bơm, quạt, máy nén thông dụng dùng trong các nhà máy nhiệt điện và trong thực tế. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có những nội dung chính sau: lịch sử phát triển bơm, quạt, máy nén; khái niệm chung về bơm; bơm cánh dẫn; bơm thể tích.