Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Nguyễn Thái Hà

Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật gồm 7 chương tạo điều kiện cho người học làm quen với một số kiến thức cơ bản về cấu trúc dữ liệu và giải thuật xử lý trên các cấu trúc dữ liệu, nâng cao thêm về kỹ thuật lập trình, về phân tích và phương pháp giải các bài toán. Đây là tài liệu học tập dành cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin.