Giáo trình Cấu trúc máy tính - TS. Phó Đức Toàn

Giáo trình Cấu trúc máy tính gồm 6 chương giới thiệu các nội dung: nhập môn kiến trúc máy tính, cấu trúc chung của máy tính, các mức chương trình, vi xử lý 8086, bộ nhớ ngoài, thiết bị ngoại vi và ghép nối. Đây là tài liệu tham khảo và học tập tốt dành cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin.