Giáo trình Công nghệ ảo hóa (Ngành: Công nghệ thông tin)

Giáo trình Công nghệ ảo hóa cung cấp kiến thức nền tảng, giúp sinh viên nắm vững và vận dụng các kỹ thuật Ảo hoá máy chủ để triển khai các dịch vụ mạng trong quá trình xây dựng hệ thống mạng. Từ đó, sinh viên có thể vận dụng các kiến thức, kỹ năng trong công nghệ ảo hoá chuyên sâu hơn.