Giáo trình Công nghệ chế tạo máy (Tập 2)

Giáo trình Công nghệ chế tạo máy (Tập 2) có nội dung gồm 4 chương. Giáo trình này là tài liệu chính dùng cho sinh viên ngành công nghệ chế tạo máy. Ngoài ra nó còn dùng cho sinh viên của các ngành cơ khí khác và làm tài liệu tham khảo cho cán bộ kỹ thuật cơ khí, các nghiên cứu sinh, các học viên cao học thuộc chuyên ngành chế tạo máy.