Giáo trình Cung cấp điện (Nghề: Điện công nghiệp)

Giáo trình môn học Cung cấp điện được biên soạn trên cơ sở chương trình khung của nghề Điện công nghiệp. Nội dung của giáo trình gồm 4 chương, được trình bày cụ thể như: Khái quát về hệ thống cung cấp điện; Tính toán phụ tải; Tính toán mạng và tổn thất; Lựa chọn thiết bị trong cung cấp điện; Chiếu sáng công nghiệp.