Giáo trình Điện tử công nghiệp

Giáo trình Điện tử công nghiệp được biên soạn trên cơ sở các kiến thức lý thuyết cơ bản, được trình bày một cách ngắn gọn và dễ hiểu về cấu tạo, nguyên lý làm việc của các linh kiện điện tử, các mạch khuếch đại đại, các bộ biến đổi, hệ thống đếm và bộ giải mã giúp cho người học có thể tự học thuận tiện. Nội dung giáo trình gồm 4 chương: Chương 1: Linh kiện bán dẫn; Chương 2: Mạch khuếch đại; Chương 3: Các bộ biến đổi dòng điện – điện áp; Chương 4: Hệ thống đếm.