Giáo trình Đo lường điện

Giáo trình bao gồm những kiến thức cơ bản về thiết bị đo điện, phương pháp sử dụng thiết bị và ứng dụng trong thực tế sản xuất. Nội dung giáo trình gồm 10 bài, được trình bày theo trình tự từ dễ đến khó: Từ khái niệm cơ bản về thiết bị đo điện, được tăng dần theo mức độ khó về kiến thức, khó về phương pháp sử dụng.