Giáo trình Hệ thống điều hòa không khí dân dụng - Nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Mục tiêu của Giáo trình Hệ thống điều hòa không khí dân dụng là Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động hệ thống máy lạnh dân dụng. Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành được hệ thống thành thạo hệ thống điều hoà dân dụng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn. Sử dụng thành thạo các dụng cụ, đồ nghề trong việc lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa thành thạo hệ thống điều hoà dân dụng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn.