Giáo trình Hệ thống điều hòa không khí trung tâm - Nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí (Cao đẳng)

Mục tiêu chính của Giáo trình Hệ thống điều hòa không khí trung tâm là Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động hệ thống ĐHKK trung tâm. Phân loại được các hệ thống ĐHKK trung tâm đã lắp đặt bên ngoài. So sánh được ưu nhược điểm của từng hệ thống ĐHKK trung tâm. Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành được hệ thống ĐHKK trung tâm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn. Đọc được bản vẽ thi công lắp đặt hệ thống và thiết bị ĐHKK trung tâm. Đánh giá được tình trạng hệ thống ĐHKK trung tâm.