Giáo trình Hệ thống máy lạnh dân dụng - Nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí (Trung cấp)

Sau khi học xong Giáo trình Hệ thống máy lạnh dân dụng này người học có khả năng: Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động hệ thống máy lạnh dân dụng. Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành được hệ thống máy lạnh dân dụng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn. Sử dụng thành thạo các dụng cụ, đồ nghề trong việc lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy lạnh dân dụng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn.